BLG WONEN

Nederlanders met verhuiswens somber over hun kansen

Twee op de drie negatief gestemd

Van de Nederlanders die graag binnen een jaar willen verhuizen, zijn twee op de drie negatief gestemd, zo blijkt uit representatief onderzoek uitgevoerd in opdracht van BLG Wonen onder ruim duizend respondenten. Drie op de tien zijn zelfs zeer negatief gestemd en geven hun verhuiskans naar een huur- of koopwoning een 1 of 2 (op een schaal van 10). Van de Nederlanders die willen verhuizen naar een koopwoning geeft bijna de helft (43%) aan dat de zoektocht al meer dan een jaar duurt. “Dit onderzoek onderstreept nog eens hoe slecht het is gesteld met de woontoegankelijkheid”, zegt Frank Soede, directeur BLG wonen.


Verhuizen zien veel Nederlanders wel zitten. Iets meer dan de helft overweegt een verhuizing. Vanwege de hoge huizenprijzen en het geringe aanbod, zegt 15% dat dit onrealistisch is. Omgerekend naar de Nederlandse bevolking gaat het om een kleine twee miljoen mensen die geen kant op kunnen. Jongeren (18-34 jaar) en lagere inkomensgroepen zijn hierin oververtegenwoordigd.

Sterke voorkeur voor koopwoning

Zes op de tien Nederlanders die overwegen te verhuizen, hebben een voorkeur voor een koopwoning. Nog eens zes op de tien zeggen te willen verhuizen omdat de buurt/omgeving niet meer bevalt of de woning niet meer voldoet. Dit aandeel is groter bij personen die in stedelijke gebieden wonen (64% versus 48%). Bij 13% ligt de reden in de persoonlijke sfeer (samenwonen, huwelijk, gezinsuitbreiding of scheiding). Hier is de urgentie om te verhuizen juist bijzonder hoog.

Woningen onder de vijf ton veruit favoriet

69% van de personen met een verhuiswens die op zoek zijn naar een koopwoning (of geen voorkeur hebben) wil verhuizen naar een woning onder de € 500.000. Dit aandeel is nog groter bij 65-plussers (80%) en bij huishoudens die minder dan twee keer modaal verdienen (80%). De gemiddelde verkoopprijs van woningen in de regio’s Amsterdam, Utrecht en Eindhoven ligt boven deze grens1.

De gemiddelde woning kost in Nederland momenteel € 416.000. Huishoudens die twee keer modaal verdienen, dat is gezamenlijk € 80.000 euro bruto per jaar, komen zonder eigen vermogen voor een hypotheek van € 384.000 in aanmerking.

De moed opgegeven

Onder respondenten die geen verhuiswens hebben (44%), bevindt zich een groep die de moed zelfs heeft opgegeven. Van hen geeft 13% als reden aan dat een nieuwe woning te duur is en 10% stelt dat de huizenmarkt voor hen momenteel ongunstig is.

Oplossing ver weg

Soede: “De somberheid bij respondenten die uit dit onderzoek naar voren komt, verbaast mij niet. Er wordt veel te weinig gebouwd om de vraag bij te kunnen benen. Hogere hypotheekrentes in combinatie met nog altijd forse huizenprijzen en gebrek aan woningen spelen hen parten. Toch zie ik in de praktijk dat er soms meer kan dan mensen denken. De computer zegt ‘nee’, betekent niet altijd dat een lening onmogelijk is. Door in gesprek te gaan met de hypotheekadviseur en samen heel specifiek naar de financiële situatie van de klant te kijken, blijkt een hypotheek soms toch mogelijk.”

1 Woningmarkt (cbs.nl)


Toelichting op het onderzoek
Dit onderzoek is uitgevoerd door Miles Research in opdracht van BLG Wonen. Ten behoeve van dit onderzoek is een representatieve steekproef ondervraagd van personen van 18 tot en met 79 jaar. In totaal zijn netto 1.006 interviews gerealiseerd. De netto steekproef is herwogen met behulp van de Gouden Standaard 2022 (100% gebaseerd op CBS informatie) waarbij is gewogen naar de volgende kenmerken: huidige woonsituatie, geslacht, leeftijd, opleiding, stedelijkheidsgraad en provincie.