BLG WONEN

Bij kwart van de gemeenten staat woningsplitsen op de politieke agenda

Minister De Jonge wil bestaande bouw beter benutten

Een kwart van de Nederlandse gemeenten heeft in hun coalitieakkoord van 2022 maatregelen opgenomen om woningsplitsen te stimuleren. Dat laat onderzoek van Platform31 en BLG Wonen zien. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) toonde zich onlangs een groot voorstander van het beter benutten van bestaande bouw. Platform31 en BLG Wonen zien in woningsplitsen een mogelijkheid om de woningnood tegen te gaan.


Het splitsen van bestaande woningen is een relatief snelle en eenvoudige oplossing voor het vergroten van het woningaanbod. Nieuwbouw kent juist lange doorlooptijden en ook de vergunningsaanvragen lopen sterk terug. Frank Wassenberg, woningmarktdeskundige bij Platform31: “Bovendien biedt woningsplitsen sociale voordelen. Want veelal maken mensen die een zorgrelatie met elkaar hebben, zoals ouders en volwassen (klein)kinderen, er gebruik van.”

Oplossing voor woningnood

Minister De Jonge pleit in zijn Kamerbrief van 17 mei1 voor het beter benutten van bestaande bouw, door onder andere woningsplitsen makkelijker te maken. Dat bijna een kwart van de gemeenten in de coalitieakkoorden aandacht heeft voor woningsplitsen, stemt Frank Soede, directeur BLG Wonen, positief. “Als oplossing voor de woningnood staat het thema nog maar kort op de agenda. In 2022 onderzochten we welke woningen in Nederland bij uitstek geschikt zijn om te splitsen. Veelal zijn dat woningen buiten de grote steden, met bewoners die geen thuiswonende kinderen (meer) hebben en met een ruim woon- en perceeloppervlak. Uit die analyse blijkt dat in potentie ruim 500.000 nieuwe woningen gecreëerd kunnen worden. Dat maakt splitsen een waardevolle oplossing voor de huidige woningnood.”

Coalitieakkoorden over splitsen

Platform31 bekeek alle 3332 beschikbare coalitieakkoorden van Nederlandse gemeenten. Bijna een kwart van deze gemeenten (78) heeft daarin expliciet de mogelijkheid van woningsplitsing opgenomen, soms in één adem met het splitsen van kavels. Zes gemeenten hebben in hun coalitieakkoord juist strengere regels voor woningsplitsing opgenomen. Die regels hebben bijvoorbeeld betrekking op leefbaarheid, afstanden tot een naburig gesplitst of gedeeld pand en parkeerdruk.

Een jaar na het sluiten van de coalitieakkoorden

Voornemens opnemen in een collegeakkoord is stap één, maar uitvoering eraan geven is stap twee. Wat doen gemeenten inmiddels, een klein jaar verder, aan woningsplitsing? 49 gemeenten (van de 78) vulden een vragenlijst van Platform31 en BLG Wonen in. 29 gemeenten (60%) stellen bezig te zijn met woningsplitsing. Wat doen gemeenten om woningsplitsing te bevorderen? Deze activiteiten worden door veel gemeenten herkend:

  • Het bestemmingsplan aanpassen
  • De regelgeving versoepelen
  • Beleidsregels opstellen
  • Communiceren naar bewoners

Een voorbeeld waar woningsplitsen succesvol wordt gestimuleerd, is de gemeente Bronckhorst, die zich hier al langer voor inzet. Binnen die gemeente zijn al meer dan vijftig woningen gesplitst. Gemeenten Peel en Maas, ‘s-Hertogenbosch en Nijmegen volgen met twintig tot vijftig gesplitste woningen. Een ander voorbeeld is gemeente Utrechtse Heuvelrug; daar zijn tien tot twintig woningen gesplitst.

Bij twintig respondenten (40%) is er sinds het collegeakkoord nog niets gebeurd, maar twaalf van hen zeggen wel eraan te (gaan) werken. De meeste respondenten geven aan dat er jaarlijks vijf tot tien woningen gesplitst worden.

Oproep aan gemeenten

Voor het stimuleren van woningsplitsen is vooral communicatie belangrijk. Wassenberg en Soede roepen gemeenten, hypotheekverstrekkers en andere spelers op de woningmarkt dan ook op om meer aandacht te geven aan de voordelen van woningsplitsen. Ook hulp bij het ‘regelwerk’ kunnen geïnteresseerde bewoners goed gebruiken.

Lees meer over het onderzoek in dit artikel van Platform31 en BLG Wonen1 Kamerbrief beter benutten bestaande woningvoorraad, Minister de Jonge

2 Op moment van analyse waren 333 akkoorden beschikbaar. In niet alle gemeenten zijn door (eerdere) herindelingen in 2022 verkiezingen geweest en nieuwe colleges gevormd.