Duurhuurders

Wij vinden het belangrijk om wonen toegankelijk te maken. Betaalt je klant al een langere tijd een huur die hoger ligt dan de maandlast die hij volgens de gedragscode als hypotheeklast kan dragen? Dan is het mogelijk om een maatwerkaanvraag in te dienen.

Tijdelijk contract

Heeft jouw klant een tijdelijk contract zonder intentieverklaring? Dan kunnen we in dat geval ook gebruik maken van de perspectiefverklaring en de arbeidsmarktscan. Ook voor starters zonder vast contract zijn er op deze manier mogelijkheden voor het kopen van een huis.

Meer weten over de regels en acceptatiekaders rond dit onderwerp? Bekijk paragraaf 2.3.5 in de acceptatiegids.

Ouders die helpen met het kopen van een huis

Beschikken de starters op dit moment over onvoldoende inkomen, maar is de verwachting wel dat zij binnen enkele jaren de hypotheek kunnen dragen? Dan bieden wij de mogelijkheid om ouders tijdelijk als hoofdelijk schuldenaar mee te nemen in de hypotheek. Een aanvraag met hulp van ouders is altijd maatwerk.

Familiebank

Sommige starters hebben het geluk dat ouders financieel kunnen en willen helpen bij de aankoop van een woning. Kan jouw klant gebruik maken van zo’n familiebanklening? Dan hoeft dit geen belemmering te zijn voor de financiering. De lasten die voortvloeien uit de lening worden meegenomen in de toetsing.

Starterslening (SVn) in combinatie met BLG Wonen en NHG

Het is bij ons mogelijk om een hypotheek te combineren met een starterslening van het SVn. De voorwaarden die wij hiervoor hebben zijn onder andere:

  • Alleen geldig bij een hypotheek met NHG
  • Een rentevaste periode van minimaal 10 jaar
  • Inclusief de SVn een maximale LTV van 100%

Meer weten over de regels en acceptatiekaders rond dit onderwerp? Bekijk paragraaf 3.4 in de acceptatiegids.

Collectief Particulier opdrachtgeverschap

Heeft jouw klant een initiatief voor een bouwproject samen met andere starters? Leg het project dan aan ons voor om te kijken wat de financieringsmogelijkheden zijn.