Een woning financieren

De maximale hypotheek wordt normaliter berekend op basis van het toetsinkomen van je klant, maar als ondernemer is het inkomen flexibel. Daarom rekenen we met de saldo fiscale winstberekening (sfwb) over de afgelopen drie jaar. Dit is de winstberekening van de groei van het ondernemingsvermogen, verminderd met de bedragen die je klant heeft uitgegeven aan priv├ędoeleinden. Het sfwb staat onder andere in de aangifte inkomstenbelasting van je klant.

Welke documenten heb ik nodig van mijn ondernemende klant?

Voor de aanvraag van je hypotheek lever je standaard een aantal documenten aan. Zowel bij een vast inkomen als bij een flexibel inkomen. Het gaat om gegevens over de woning, zoals het taxatierapport, maar ook gegevens over eventuele schulden en openstaande leningen.

Aanvullende documenten bij je hypotheekaanvraag als ondernemer

Naast de documenten die je klant standaard aanlevert bij een hypotheekaanvraag, moet deze als ondernemer nog een aantal aanvullende documenten aanleveren. Die hebben betrekking op het inkomen. Denk hierbij aan de Inkomensverklaring (IKV) voor ondernemers.

Het gaat vaak om een combinatie van onderstaande documenten:

  • Jaarrekeningen van de afgelopen 3 boekjaren
  • Aangifte inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaar
  • Een prognose
  • Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Meer informatie?

Wil je meer weten over het financieren van een woning voor een ondernemende klant of zoek je naar bijbehorende documentatie?

Ga naar Mijn Kantoor