Senioren verhuisregeling

Heeft jouw klant al een ander huis in bezit en gaat hij verhuizen? En krijgt hij of zij binnen nu en 10 jaar inkomen uit AOW? Dan kan de klant gebruik maken van de senioren verhuisregeling. Hierbij gelden enkele voorwaarden:

 • Wij toetsen of de aanvrager met het huidige inkomen de hypotheek nu kan betalen (TRHK).
 • Vanaf het moment dat de aanvrager AOW ontvangt, toetsen we of hij de werkelijke lasten kan betalen binnen de toegestane woonlast.
 • De werkelijke maandlast van de nieuwe hypotheek is gelijk aan of lager dan de huidige werkelijke maandlast.
 • Voor hypotheken zonder NHG geldt een maximale hypotheek van 80% van de marktwaarde.
 • De rentevaste periode is minimaal 20 jaar. Een kortere rentevaste periode met een minimum van 10 jaar is onder voorwaarden toegestaan.

AOW-gat

Heeft één van de aanvragers de AOW-leeftijd al bereikt? Maar bereikt de mede-aanvrager deze pas binnen 10 jaar? Dan kunnen wij de aanvraag toetsen op de werkelijke maandlast als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De jongste aanvrager heeft (nagenoeg) geen inkomen.
 • De hypotheek is betaalbaar op basis van de annuïtaire toets op het toetsmoment én als beiden de AOW-leeftijd hebben bereikt.
 • Het tekort op de annuïtaire toets is tijdelijk, met een maximum van 10 jaar.
 • De rentevaste periode loopt tot minimaal het einde van het AOW-gat.
 • Dit geldt zowel voor hypotheken met als zonder NHG.

Kangoeroewoning of mantelzorg

Wil jouw klant langer zelfstandig wonen? Dan is de kangoeroewoning een mooie oplossing. Ook dit soort woningen financieren wij onder de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om twee zelfstandige woonruimtes op één kadastraal geheel.
 • Het geheel bezit is of wordt van twee eigenaren met een duurzame relatie. Zij kunnen de hypotheek zelf betalen. Dus of alleen de ouders of alleen het kind (met eventuele partner).

Consumptief bestedingsdoel

Wil jouw klant de overwaarde opnemen voor consumptieve doeleinden? Of een deel van de overwaarde schenken aan kinderen? Dan is dat mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Het is mogelijk bij een niet-NHG aanvraag.
 • Het is passend op de annuïtaire toets tot 80% van de marktwaarde.
 • Het aflossingsvrije deel van de hypotheek is maximaal 50% van de marktwaarde.

Collectief Particulier opdrachtgeverschap

Heeft jouw klant een initiatief voor een bouwproject samen met andere senioren? Leg het project dan aan ons voor om te kijken wat de financieringsmogelijkheden zijn.

Oversluiting

Wil jouw klant de hypotheek oversluiten en verhoogt hij de hypotheek, anders dan een zuivere oversluiting? Dan gelden hiervoor de gewone acceptatieregels. Is er sprake van een zuivere oversluiting? Dan financieren we tot 100% van de marktwaarde. Past een aanvraag niet binnen de annuitaire toets? Dan kunnen wij toetsen op de werkelijke lasten. In die situatie financieren we tot 80% van de marktwaarde.

Verder gelden de volgende voorwaarden:

 • De klant blijft in zijn eigen huis wonen.
 • De eventuele opgebouwde spaar- en/of beleggingswaarde wordt in mindering gebracht op de hoofdsom.
 • Er is geen sprake van relatiebreuk of echtscheiding.

TIP: voor het aantonen van het pensioeninkomen is een uitdraai van MijnPensioenoverzicht voldoende. Is er pensioeninkomen binnen 6 maanden, dan houden we hier rekening mee.