Doorlooptijden Acceptatie, Beheeracceptatie en Verstrekken & Activeren

Als je een aanvraag bij BLG Wonen indient, verwerken wij die zo snel mogelijk. De doorlooptijden verschillen per traject. Onderstaand vind je de actuele doorlooptijden. Stuur je bijvoorbeeld op maandag het dossier compleet in, dan geldt dinsdag als werkdag 1.

Doorlooptijden

Particulier / Zelfstandigen Aantal werkdagen
Renteaanbod 1
Renteaanbod meeneemrente 3
Renteaanbod maatwerk 3
Compleet dossier
Acceptatie compleet dossier 2
Zakelijk inkomen
IKV via ondernemersinkomen.nl 2
BOV via ondernemersinkomen.nl 2
Herbeoordeling
Acceptatie compleet dossier opnieuw 2
Beheer*
Renteaanbod 3
Compleet dossier 3
Opnieuw actualiseren / 2e keer compleet 3
Algemeen
Opmaken notarisstukken 1
Opvragen van gelden / verwerking passeerdatum** 4
Uitbetaling van een opname / bouwdepot *** 4
Verwerking in systeem i.g.v. ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid **** 4

.* Betreft beheeraanvragen waarbij een mutatie aan de bestaande lening wordt uitgevoerd. Dit kunnen interne oversluitingen, omzettingen, onderhandse verhogingen en vervolghypotheken zijn. Voor dossiers van klanten waarbij géén mutatie aan de bestaande lening wordt uitgevoerd, gelden de reguliere doorlooptijden zoals genoemd bij Particulier en Zelfstandigen.

** In spoedgevallen is passeren binnen 1 dag mogelijk met medewerking van en op telefonisch verzoek van de notaris.

*** Betreft het een aanvraag waarbij o.a. eeen wijziging aan de bestaande hypotheek wordt uitgevoerd, dan worden mutaties op de bestaande lening uitgevoerd in de maand na de uitbetaling van de opname / bouwdepot.

**** Betreft het een aanvraag i.c.m. hoofdelijk ontslag aansprakelijkheid dan wordt het bedrag dat noodzakelijk is voor passeren, 2 dagen voor de gewenste datum uitbetaald aan de notaris. Na ontvangst van de getekende akte van ontslag worden restant opnames uitbetaald en worden mutaties op de bestaande lening uitgevoerd in de maand na de uitbetaling van deze opnames.

Let op: weekenden en nationale vrije dagen, waaronder 5 mei, worden hierbij niet meegerekend als werkdag.

Doorlooptijden Regulier beheer

Hieronder vind je de actuele doorlooptijden van onze Backoffice. Houd er rekening mee dat weekenden en nationale vrije dagen, waaronder 5 mei, niet worden meegerekend als werkdagen.

Doorlooptijden

Proces Aantal werkdagen
Pro-forma aflosnota 5
Algeheel aflossen (via de notaris of aflossen uit eigen middelen)* 10
Extra aflossen 5
Tussentijds hypotheekrente aanpassen 5
Rentemiddeling 5
Marktwaarde aanpassen** 5
Incassorekening wijzigen 5
Renteverlenging einde rentevaste periode 3
Beoordelen verzoek tot afkoop / vrijgave / wijziging verpande polis 5
Uitbetalen Spaardeelrekening of Spaarrekening Eigen Woning*** 5

* De aflosnota wordt uiterlijk 10 kalenderdagen vóór datum algehele aflossing verstuurd.

** Let op: de nieuwe marktwaarde gaat in per de 1e van de volgende maand.

*** Na financiële afwikkeling van de aflossing van de hypotheek. Let op: de financiële afwikkeling vindt plaats na ontvangst van de gelden.