De Algemene Bankvoorwaarden geven basisregels voor de relatie tussen klant en bank. Deze voorwaarden zijn vereenvoudigd, verduidelijkt en aangepast. Dit is gebeurd in nauw overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), de Consumentenbond en ondernemersorganisaties.

De Algemene Bankvoorwaarden zijn voor alle banken in Nederland gelijk. De gewijzigde Algemene Bankvoorwaarden worden op 1 maart 2017 van kracht. Hierna lees je wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

Gemoderniseerd, vereenvoudigd en verduidelijkt

De gewijzigde Algemene Bankvoorwaarden zijn geschreven in begrijpelijk Nederlands. Ze zijn voorzien van voorbeelden, zodat ze beter te begrijpen zijn voor consumenten. Ook zijn de voorwaarden gemoderniseerd. In artikel 14 staat nu bijvoorbeeld dat de bank ook via e-mail of internetbankieren met klanten kan communiceren.

Afwijken productvoorwaarden van Algemene Bankvoorwaarden

Artikel 1, lid 3

Banken kunnen in productvoorwaarden afwijken van de Algemene Bankvoorwaarden. Productvoorwaarden gaan vóór de Algemene Bankvoorwaarden. In de Algemene Bankvoorwaarden staat nu een nieuw artikel over de rechten en bescherming van consumenten. Deze verminderen niet als er in productvoorwaarden een bepaling staat die strijdig is met de Algemene Bankvoorwaarden.

Begrijpelijke producten en diensten

Artikel 2, lid 1

In dit artikel staat dat de bank zorgplicht heeft. Banken streven naar begrijpelijke producten en diensten. Ook streven banken naar begrijpelijke informatie over die producten en diensten en de risico’s ervan.

Inschakeling van derden

Artikel 5

Hier staat dat de bank zorgvuldig moet handelen als zij dienstverlening door derden inschakelt. Ook als de bank een derde partij inschakelt, blijft zij aanspreekpunt en contractspartij voor klanten.

Zakelijke klanten

De informatie in de Algemene Bankvoorwaarden geldt voor zowel particuliere als zakelijke klanten van banken. Er is overleg geweest met ondernemersorganisaties om te waarborgen dat de voorwaarden ook relevant zijn voor zakelijke bankklanten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Algemene Bankvoorwaarden ook op www.nvb.nl.