Met de Uitgestelde Lijfrenterekening spaar je met een vaste rente over de gehele looptijd van de rekening. Deze looptijd bestaat uit een opbouw- en een uitkeringsperiode. Hierdoor heb je het voordeel van de vaak hogere depositorentes op lange looptijden. Je vindt de rente van je product in Mijn BLG.

De Uitgestelde Lijfrenterekening kun je niet meer afsluiten.

Kenmerken

 • Je kunt via je Uitgestelde Lijfrente Rekening lijfrentekapitaal opbouwen én laten uitkeren.
 • Je spaart hierbij met een vaste rente. Over het bedrag wat nog niet is uitgekeerd, ontvang je de aantrekkelijke rente. Je vindt je rente bij je product in Mijn BLG.
 • Komt het bedrag dat je inlegt niet uit een lijfrenterekening of -verzekering, dan kun je je inleg mogelijk aftrekken van je belastbaar inkomen.
 • Je betaalt pas belasting als je de uitkeringen ontvangt. Omdat je vanaf je AOW-leeftijd minder premies volksverzekering verschuldigd bent, betaal je vanaf dan minder loonheffingen. Dit kan interessant voor je zijn. Vraag je financieel adviseur naar de mogelijkheden.
 • Op je uitkeringen houden wij de wettelijke loonheffingen in voor de Belastingdienst. Je ontvangt de uitkeringen dus netto op je bankrekening. De ingehouden loonheffingen kun je verrekenen met de inkomstenbelasting. Je ontvangt van ons elk jaar een jaaropgave.
 • Als je overlijdt, gaat het lijfrentetegoed van je uitgestelde lijfrenterekening naar je nabestaanden. Zij moeten een periodieke lijfrente aankopen, die direct ingaat.

Geblokkeerde spaarrekening

Je spaart met een geblokkeerde spaarrekening. In de wet is als fiscale voorwaarde vastgesteld dat je het gespaarde lijfrentekapitaal niet tussentijds mag opnemen. Doe je dit wel, dan heeft dit grote fiscale gevolgen.

Voortijdig beëindigen

Bij het openen van de Uitgestelde Lijfrenterekening spreek je een looptijd en een vaste rente af. Als je je rekening eindigt voor de afgesproken looptijd dan betaal je een boeterente.

Andere belangrijke informatie

Deze rekening valt onder het depositogarantiestelsel. Lees onze informatie daarover en bekijk het Informatieblad Depositogarantiestelsel.

Lees meer over de kosten

Bij de Uitgestelde Lijfrenterekening betaal je geen kosten over je inleg. Ook de rekening zelf kost niets. Je betaalt alleen een boeterente als je voor het einde van de afgesproken looptijd de rekening beëindigt.

De Lijfrente Uitkeringsrekening wordt gezien als een complex product*. In onderstaande tabel zie je een uitleg van de soort kosten. Banken en verzekeraars zijn vanaf 1 januari 2010 wettelijk verplicht om deze informatie te geven. Deze verplichting is terug te vinden in artikel 59a van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen.

* Op basis van artikel 1 sub d sub 6 Besluit Gedragstoezicht.

 • Soort kosten Kosten
  a. Het bedrag van de totale kosten. € 0
  b. De kosten die worden ingehouden op de inleg of de premie, onderverdeeld naar soorten kosten, zoals in elk geval eerste kosten, doorlopende kosten en aan- en verkoopkosten. Op de (periodieke) inleg worden geen kosten ingehouden.
  c. De kosten die worden ingehouden op de vermogensopbouw of uitkering, onderverdeeld naar soorten kosten zoals in elk geval eerste kosten, doorlopende kosten en aan- en verkoopkosten. Sparen: Gedurende de looptijd van de rekening zullen er geen kosten in rekening worden gebracht tenzij de rekeninghouder gebruikmaakt van de mogelijkheid het deposito voortijdig te beëindigen. Zie artikel 8.2 van de productvoorwaarden.
  d. De kosten die de beheerder van de beleggingsinstelling jaarlijks in rekening brengt voor het beheer van rechten van deelneming in die beleggingsinstelling. Niet van toepassing.
  e. De invloed van het gemiddelde jaarlijkse percentage van de kosten, bedoeld onder b, c en d, op het rendement en de vermogensopbouw of uitkering, verbonden aan de overeenkomst. Niet van toepassing.
  f. De wijze waarop de kosten, bedoeld onder b, c en d, worden verdeeld over de looptijd van de overeenkomst. Gedurende de looptijd van de rekening worden geen kosten ingehouden. Maakt de rekeninghouder gebruik van de mogelijkheid het deposito vroegtijdig te beëindigen (artikel 8.2 van de productvoorwaarden), dan worden deze kosten direct in mindering gebracht op het opgenomen.