De BLG Groeirente Spaarrekening kun je niet meer afsluiten.

Geschikt voor jou?

Soms ben je blij als er ergens nog een leuke reserve is. Bijvoorbeeld als de wasmachine kapot gaat net nadat je een nieuw bankstel hebt gekocht. Misschien heb je eigenlijk ook een nieuwe auto nodig en is een nieuwe koelkast ook niet verkeerd. Voor dit soort situaties is de BLG Groeirente Spaarrekening bedoeld. Met de Groeirente Spaarrekening bouw je een buffer op voor belangrijke aankopen of leuke extra’s.

 • Vaste rente die ieder jaar stijgt
 • Altijd geld opnemen zonder kosten.

Je kiest voor de BLG Groeirente Spaarrekening als je:

 • Je spaargeld een tijdje kunt missen.
 • Een vaste aantrekkelijke rente wilt die elk jaar stijgt.
 • Altijd kosteloos je spaargeld wilt kunnen opnemen.

Wat is een Groeirente Spaarrekening?

De Groeirente Spaarrekening is een spaarrekening met een van tevoren afgesproken rente die ieder jaar stijgt. Je weet dus precies waar je aan toe bent. Hoe langer je het geld op een Groeirente Spaarrekening laat staan, hoe hoger de rente wordt. En je kunt je geld gewoon opnemen. Zonder kosten.
 • Toegang tot en het beheer over de BLG Groeirente Spaarrekening, krijg je uitsluitend via Mijn BLG, je persoonlijke BLG-omgeving. Heb je nog geen toegang tot Mijn BLG, dan sluit je tegelijkertijd met je BLG Groeirente Spaarrekening ook Mijn BLG af. Je kunt de Groeirente Spaarrekening niet afsluiten zonder Mijn BLG.

  Heb je in het verleden een Groeirente Spaarrekening geopend en heb je nog geen Mijn BLG, dan kun je Mijn BLG apart afsluiten door de Overeenkomst Mijn BLG te ondertekenen.
 • De rente staat van tevoren vast voor de hele periode van 5 jaar. Elk jaar wordt de rente op je BLG Groeirente Spaarrekening hoger. Dus hoe langer je het geld op je spaarrekening laat staan, hoe hoger de rente.
 • Je kunt je geld altijd tussentijds opnemen via Mijn BLG, zolang er maar € 1.000 op de rekening blijft staan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wil je in één keer al je geld opnemen? Dan kan dat ook zonder kosten. Als je in één keer al je geld opneemt, stopt je BLG Groeirente Spaarrekening. Je kunt altijd weer een nieuwe Groeirente Spaarrekening openen.

  Heb je in het verleden een Groeirente Spaarrekening afgesloten en heb je geen Mijn BLG, dan kun je geld opnemen met het formulier Opdracht overboeken. Je kunt dit formulier zelf invullen of samen met je adviseur.

  Het ingevulde en ondertekende formulier kun je op twee manieren aanleveren:

  1. Via e-mail sturen naar overboeking@blg.nl.
  2. Per post sturen naar BLG Wonen, Afdeling Betalingsverkeer, Postbus 9217, 6800 HW Arnhem.

  Het geld dat je opneemt, maakt BLG Wonen altijd over naar je vaste tegenrekening.

 • De waarde van je spaargeld telt mee voor je belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). De belasting die je hierover betaalt heet vermogensrendementsheffing. Je belastbaar inkomen uit sparen en beleggen wordt bepaald door de bezittingen (waaronder het saldo van je spaar- en/of beleggingsrekening) te verminderen met je schulden. Je schulden mag je pas in mindering brengen op jebezittingen wanneer alle schulden samen meer dan € 3.000 bedragen (2017) (€ 6.000 bij fiscaal partners). Komt je belastbaar inkomen uit sparen en beleggen vervolgens uit boven het bedrag van € 30.000 (heffingvrij vermogen in 2017) (€ 60.000 bij fiscaal partners) dan betaal je over dat meerdere vermogensrendementsheffing. Vanaf 1 januari 2017 wijzigt de berekening van deze belasting.

  • Tot en met 31 december 2016 werd bij de vermogensrendementsheffing uitgegaan van een fictief rendement van 4% rendement over je spaargeld waarover je 30% belasting betaalt. Hierdoor betaal je 1,2% vermogensrendementsheffing over je vermogen in box 3.

   Vanaf 1 januari 2017 krijg je te maken met meerdere belastingschijven. Bij iedere volgende schijf wordt een hoger percentage gebruikt om fictief rendement te berekenen voor de belastingheffing. Er wordt namelijk van uit gegaan dat je meer rendement kunt behalen bij een hoger vermogen. Binnen de schijven wordt voor de bepaling van het rendement per schijf rekening gehouden met een spaardeel en beleggingsdeel. Hoe hoger het vermogen, hoe hoger het beleggingsdeel binnen de schijf. Over het rendement blijf je 30% belasting betalen. De peildatum voor de vermogensrendementsheffing blijft 1 januari van elk jaar: op die datum wordt de waarde van je vermogen door de Belastingdienst vastgesteld.

   Hieronder zie je met welke fictieve rendementen en belastingpercentage wordt gerekend voor de vermogensrendementsheffing.

   Schijven Grondslag sparen en beleggen Spaardeel (rendement 1,63%) Beleggingsdeel (rendement 5,39%) Rendement
   1 Tot en met € 70.800 67% 35% 2,02%
   2 € 70.800 t/m € 978.000 21% 79% 4,33%
   3 Vanaf € 978.000 0% 100% 5,38%

  • Een vaste rente die ieder jaar stijgt
  • Altijd geld opnemen zonder kosten
  • Minimuminleg € 1.000
  • Minimumleeftijd rekeninghouder 18 jaar
  • Geen maximumbedrag
  • Looptijd maximaal 5 jaar
  • Rekening beheren met Mijn BLG
 • Deze rekening valt onder het depositogarantiestelsel. Lees onze informatie daarover en bekijk het Informatieblad Depositogarantiestelsel.