BLG Wonen is een handelsnaam van de Volksbank N.V. De Volksbank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Depositogarantiestelsel. De Nederlandsche Bank (DNB) voert het Nederlandse Depositogarantiestelsel uit. Op deze pagina vind je de belangrijkste informatie.

Voor wie is het Depositogarantiestelsel?

Het Depositogarantiestelsel is er voor particulieren en de meeste ondernemingen. Maar niet voor financiële ondernemingen (zoals pensioenfondsen) en de overheid (zoals een gemeente). Als het nodig is, komt DNB in actie, bepaalt of iemand een vergoeding krijgt en de hoogte van de vergoeding. Meer informatie hierover vind je op de website van DNB.

Goed om te weten voor een eenmanszaak

Een eenmanszaak of zzp’er met een eenmanszaak wordt gezien als privépersoon. Het Depositogarantiestelsel maakt voor privépersonen geen onderscheid tussen zakelijk en particulier vermogen. Heb je een eenmanszaak? En heb je zakelijke en particuliere rekeningen bij één bank? Dan wordt het geld op die rekeningen bij elkaar opgeteld. Al dat geld samen is tot maximaal € 100.000 gegarandeerd.

Welke rekeningen vallen onder het Depositogarantiestelsel?

Geld dat op dit soort rekeningen staat, valt onder het Depositogarantiestelsel:

  • Betaal- en spaarrekeningen.
  • Bijzondere spaarrekeningen zoals termijndeposito's.
  • Beleggingsrekeningen. Geld dat op een beleggingsrekening staat, valt dus onder het Depositogarantiestelsel. Je beleggingen zelf vallen er niet onder. Lees meer over de wettelijke bescherming van je beleggingen.

Wat valt niet onder het Depositogarantiestelsel?

  • Aandelen en obligaties.
  • Andere beleggingen.

Bankspaardeposito’s eigen woning

Bankspaardeposito’s eigen woning vallen niet onder de dekking van het Depositogarantiestelsel. Als het Depositogarantiestelsel in werking wordt gesteld dan wordt het tegoed op de Spaarrekening Eigen Woning automatisch verrekend met je lening. Dit staat in de wet. De lening wordt dan verminderd met het tegoed op de Spaarrekening Eigen Woning.

Bij deze verrekening is het fiscaal toegestaan om de hoge uitkeringsvrijstelling toe te passen. Je mag voor de afgeloste eigenwoningschuld de SEW weer opnieuw gebruiken. Voorwaarde is dan wel dat het herstel van de oude situatie uiterlijk plaatsvindt in het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van de verrekening. Er moet dus uiterlijk in dat jaar weer een vervangende SEW zijn geopend.

Staat er geen lening meer tegenover de Spaarrekening Eigen Woning? Bijvoorbeeld omdat je huis is verkocht terwijl je nog geen nieuwe koopwoning hebt? Dan valt het tegoed op de Spaarrekening Eigen Woning wel onder het Depositogarantiestelsel.

Waar kun je op rekenen als BLG Wonen failliet gaat?

Iedere rekeninghouder heeft recht op maximaal € 100.000 per bankvergunning. Heb je meer rekeningen bij een bank? Dan geldt het maximum voor alle rekeningen samen. Heb je geld op je rekening staan omdat je je huis net hebt verkocht of gekocht? Dan kun je tijdelijk misschien op meer dan € 100.000 rekenen. Je leest er meer over op de website van DNB.

Als je een rekening deelt

Heb je een en/of-rekening? Dan krijgt iedere rekeninghouder maximaal € 100.000. Bij een en/of rekening geldt het Depositogarantiestelsel naar evenredigheid. Zijn er twee rekeninghouders? Dan wordt ervan uitgegaan dat iedere rekeninghouder in aanmerking komt voor de helft van het tegoed op de en/of rekening. Heeft één van jullie nog andere rekeningen? Dan geldt voor die persoon het maximum voor de rekeningen samen.

Als je rekeningen hebt bij meerdere merken van SNS Bank

BLG Wonen, SNS, ASN Bank en RegioBank zijn onderdeel van de Volksbank N.V. en vallen onder de bankvergunning van de Volksbank N.V. Het geld op je rekeningen bij
BLG Wonen, SNS, ASN Bank en RegioBank wordt bij elkaar opgeteld. Al dat geld samen is tot maximaal € 100.000 gegarandeerd.

Een voorbeeld

Stel, je hebt drie rekeningen: één bij SNS, één bij BLG Wonen en één bij RegioBank. Op elke rekening staat € 100.000. Gaan alle drie de banken failliet? Dan heb je recht op € 100.000. Want SNS, BLG Wonen en RegioBank horen bij dezelfde bank.

Welke informatie krijg je van ons?

Open je bij ons een rekening die onder het Depositogarantiestelsel valt? Dan krijg je bij de overeenkomst een informatieblad met uitleg. Op je papieren en digitale afschriften staat ook dat de rekening valt onder het Depositogarantiestelsel.

Goed om te weten

Dat je het informatieblad krijgt en een verwijzing ziet op je rekeningafschrift, betekent dat het product onder het Depositogarantiestelsel valt. DNB bepaalt of je echt in aanmerking komt voor de vergoeding. Je krijgt het informatieblad ook als er meer geld op je rekening(en) staat dan het maximale bedrag van de garantie.