Ook na je pensioen comfortabel wonen

Op deze geblokkeerde spaarrekening spaar je voor een aanvulling op je pensioen. Zolang je spaargeld op de Aanvullend Pensioen Spaarrekening staat, ontvang je een aantrekkelijke rente en betaal je hierover geen belasting.

 • Banksparen met een aantrekkelijke variabele rente
 • Geen kosten over de inleg.
 • Sparen zonder meteen belasting te betalen.

Rekening openen: Maak nu een afspraak

Wil je een Aanvullend Pensioen Spaarrekening van BLG Wonen aanvragen? Of heb je nog vragen? Maak dan een afspraak met je financieel adviseur.

Andere belangrijke informatie

Deze rekening valt onder het depositogarantiestelsel. Lees onze informatie daarover en bekijk het Informatieblad Depositogarantiestelsel.

Wat is de Aanvullend Pensioen Spaarrekening?

De Aanvullend Pensioen Spaarrekening is een geblokkeerde spaarrekening met een aantrekkelijke variabele rente. Met de Aanvullend Pensioen Spaarrekening spaar je voor een aanvulling op je pensioen en/of AOW. Je kunt eenmalig of periodiek een bedrag inleggen, zolang dit volgens de belastingregels gebeurt. Je kunt tussentijds geen geld van deze rekening opnemen. Doe je dat toch, dan heeft dit fiscale gevolgen.

Als je voldoende jaar- en/of reserveringsruimte hebt, dan is het bedrag dat je spaart aftrekbaar van je belastbaar inkomen in je aangifte inkomstenbelasting. Je kunt ook lijfrentekapitaal uit een bestaande of aflopende lijfrenteverzekering overboeken. Hetzelfde geldt voor het geld dat op een lijfrenterekening bij een andere bank staat. Ben je ondernemer? Dan kun je niet alleen de jaar- en reserveringsruimte, maar ook de fiscale oudedagsreserve en de stakingswinst op de Aanvullend Pensioen Spaarrekening storten.

De Aanvullend Pensioen Spaarrekening kan interessant zijn. Zolang het geld op de Aanvullend Pensioen Spaarrekening staat, betaal je hierover geen belasting. Die betaal je pas op het moment dat het spaargeld van de Aanvullend Pensioen Spaarrekening in periodieke uitkeringen wordt uitbetaald. Of de Aanvullend Pensioen Spaarrekening voor je interessant is, hangt af van je persoonlijke situatie.

 • Variabele of vaste rente

  Bij de Aanvullend Pensioen Spaarrekening ontvang je standaard een aantrekkelijke variabele rente. Dit betekent dat de rente kan stijgen en dalen gedurende de looptijd. We schrijven de rente jaarlijks bij op de rekening. Je ontvangt zo rente op rente. Je kunt er ook voor kiezen om (een deel van) het geld vast te zetten tegen een vaste rente.

  Fiscaal aantrekkelijk sparen

  Je mag jaarlijks de jaarruimte (het berekende pensioentekort) op een Aanvullend Pensioen Spaarrekening storten. Heb je in de afgelopen 7 jaar (een keer) de jaarruimte niet volledig gestort? Dan mag je ook dat bedrag inleggen en aftrekken van je belastbaar inkomen in box tot een bepaald maximum. Dit is de reserveringsruimte. Op de website van de Belastingdienst kun je uitrekenen wat je jaar- en reserveringsruimte is.

  Dit bedrag, kun je aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Je kunt ook een jaartje niets of minder storten als dat beter uitkomt.

  Je betaalt pas belasting als je het geld in termijnen uitgekeerd krijgt. Omdat veel mensen vanaf hun AOW-leeftijd minder premies volksverzekering verschuldigd zijn, betaal je minder loonheffingen.

  Van sparen naar uitkeren

  Je bepaalt zelf hoe lang je wilt sparen. Je moet je spaargeld wel laten uitkeren uiterlijk in het 5e jaar waarin je AOW krijgt. Aan het uitkeren zijn regels verbonden: volgens de wet moet je het geld periodiek laten uitkeren via een lijfrente uitkeringsproduct door een bank of verzekeraar, bijvoorbeeld de Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening.

  Een geblokkeerde spaarrekening

  De Aanvullend Pensioen Spaarrekening is een geblokkeerde spaarrekening. Volgens de wet mag je het gespaarde lijfrentekapitaal niet tussentijds opnemen. Dit is een verboden handeling met belastinggevolgen. Je kunt het lijfrentekapitaal wel omzetten in periodieke uitkeringen om bijvoorbeeld je pensioen aan te vullen. Je mag het lijfrentekapitaal ook overdragen naar een lijfrenteproduct van een andere bank of verzekeraar.

  Al lijfrentekapitaal bij een andere bank of verzekeraar?

  Heb je al lijfrentekapitaal opgebouwd bij een andere bank of verzekeraar? Dan kun je dit bedrag overzetten naar je Aanvullend Pensioen Spaarrekening. Er is dan sprake van kapitaaloverdracht. Meer informatie lees je hier. Jouw adviseur vertelt je graag of dit mogelijk en interessant voor je is.

  Overlijden

  Als je komt te overlijden dan komt het saldo toe aan je nabestaanden. Zij moeten het saldo omzetten in maandelijkse uitkeringen, in een zogenaamde nabestaandenlijfrente. De minimale duur van de uitkering is afhankelijk van de relatie die de nabestaande met je heeft. De hoogte van de maandelijkse uitkeringen hangt af van de looptijd van de nabestaandenlijfrente en de actuele rente.

  Kosten Aanvullend Pensioen Spaarrekening

  Voor de Aanvullend Pensioen Spaarrekening betaal je afsluitkosten aan je adviseur. Dit zijn kosten voor onder andere distributie, verkoop en advies. BLG Wonen heeft hier geen invloed op.

  De Aanvullend Pensioen Spaarrekening valt onder de complexe financiële producten. BLG Wonen is wettelijk verplicht om aan je duidelijk te maken welke kosten we van de inleg aftrekken. Voor een Aanvullend Pensioen Spaarrekening is het bedrag van de totale kosten nul. Je betaalt dus geen kosten over de inleg.

Berekenen

Bereken hier het verwachte eindkapitaal van je Aanvullend Pensioen Spaarrekening.