Zorg voor de toekomst

Sinds januari 2014 is de wetgeving voor gouden handdruk stamrechten veranderd. Je kunt de BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening alleen nog aanvragen als je met je ontslagvergoeding wilt overstappen van een vergelijkbaar product bij een andere bank of verzekeraar, of als je vanuit eigen beheer een stamrechtvoorziening wilt overdragen.

De Aanvullend Inkomen Spaarrekening kun je niet meer afsluiten.

Met de BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening groeit je ontslagvergoeding door voor de toekomst. Zolang de ontslagvergoeding op de Aanvullend Inkomen Spaarrekening staat, ontvang je een aantrekkelijke rente en betaal je hierover geen belasting. Zo zorg je ervoor dat je ook in de toekomst wat extra geld hebt om prettig te blijven wonen.

 • Sparen zonder meteen belasting te betalen.
 • Geen kosten over inleg en uitkering.
 • Kiezen tussen variabele of vaste rente.
 • Minimale inleg € 5.000.

Andere belangrijke informatie

Deze rekening valt onder het depositogarantiestelsel. Lees onze informatie daarover en bekijk het Informatieblad Depositogarantiestelsel.

Overstappen: maak nu een afspraak

Wil je een Aanvullend Inkomen Spaarrekening aanvragen? Of heb je nog vragen? Maak dan een afspraak met je financieel adviseur.

Wat is de Aanvullend Inkomen Spaarrekening?

De Aanvullend Inkomen Spaarrekening is een geblokkeerde spaarrekening waarop je je ontslagvergoeding wegzet voor de toekomst. Je krijgt een aantrekkelijke variabele rente. Dit betekent dat de rente kan stijgen en dalen gedurende de looptijd. BLG Wonen schrijft de rente jaarlijks bij op je rekening. Je ontvangt zo rente op rente. Je kunt er ook voor kiezen om de ontslagvergoeding een tijdlang vast te zetten tegen een vaste rente.

Let op: sinds januari 2014 is de wetgeving voor gouden handdruk stamrechten veranderd. Je kunt de Aanvullend Inkomen Spaarrekening alleen nog aanvragen als je met je ontslagvergoeding wilt overstappen van een vergelijkbaar product bij een andere bank of verzekeraar, of als je vanuit eigen beheer een stamrechtvoorziening wilt overdragen.

 • Fiscaal gunstig sparen

  Sparen met een ontslagvergoeding kan voordelig zijn. Zolang je geld op je Aanvullend Inkomen Spaarrekening staat, betaal je hierover geen belasting. Die betaal je pas op het moment dat de Aanvullend Inkomen Spaarrekening in termijnen wordt uitbetaald. Of de Aanvullend Inkomen Spaarrekening interessant voor je is, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Je financieel adviseur kan je hierover meer vertellen.

  Hoe werkt het?

  Als je een ontslagvergoeding bij een andere bank of verzekeraar hebt ondergebracht, of in eigen beheer heeft en je wilt overstappen naar BLG Wonen, dan kun je dat bedrag overzetten naar de Aanvullend Inkomen Spaarrekening. Er is dan sprake van kapitaaloverdracht. Je moet dan wel eerst aan de bank of verzekeraar vragen of hier voorwaarden aan verbonden zijn.


  Van sparen naar uitkeren

  Je bepaalt van tevoren zelf hoe lang je wilt sparen. Je moet je geld wel uiterlijk laten uitkeren in het jaar waarin je de AOW leeftijd bereikt. Je kunt het gespaarde geld laten uitkeren met Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening.

  Overlijden

  Als je komt te overlijden dan ontvangen je nabestaanden het spaargeld van je Aanvullend Inkomen Spaarrekening. Het geld komt dus altijd terecht bij je nabestaanden.

  Volgens de belastingwetgeving moet het tegoed toekomen aan je (ex)partner of kinderen tot 30 jaar. Deze nabestaanden moeten het spaargeld in termijnen laten uitkeren. Op deze uitkeringen moeten de wettelijke loonheffingen worden ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. Het tegoed dat zij erven is vrijgesteld van erfbelasting. Ontvangt (ook) een andere nabestaande dan uw (ex)partner of kinderen tot 30 jaar het spaargeld, dan wordt het geld in een keer uitgekeerd. Naast loonheffing kan in dat geval over de eenmalige uitkering erfbelasting verschuldigd zijn.