Let op: Je kunt de Levensloopregeling niet meer afsluiten. Deze pagina is bedoeld ter informatie.

Vanaf 1 mei kun je niet meer storten op je levenslooprekening

Omdat je levenslooptegoed in 2021 moet worden uitgekeerd, kun je vanaf 1 mei 2021 niet meer storten op je levenslooprekening. Dit kan niet, omdat je geen belastingvoordeel meer hebt. Geef aan je werkgever door dat voor het laatst bij de salarisbetaling in april een bedrag kan worden gestort in de levensloopregeling.

Neem je tegoed op via je werkgever

Het tegoed op je levenslooprekening wordt uitgekeerd via je huidige werkgever. Ook als je dit hebt gespaard bij een vorige werkgever. Je werkgever houdt de verplichte loonheffingen in en keert het nettobedrag aan je uit. Alle uitgekeerde bedragen zijn volledig belast.

Met het Opheffingsformulier BLG Levenslooprekening regel je de uitbetaling. Let op, het formulier moet ook door je werkgever worden ingevuld en ondertekend. Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier heffen wij binnen tien dagen je rekening op en maken het gespaarde tegoed inclusief rente over naar je werkgever.

Heb je geen werkgever?

Als je niet meer in dienst bent bij een werkgever, kun je het tegoed laten uitkeren via BLG Wonen. Wij zorgen voor een ‘salaris’-betaling waarbij we het maximale tarief van 49,5% loonheffing zullen inhouden. Eventueel te veel betaalde loonbelasting kun je terugvragen via je aangifte Inkomstenbelasting. Zo kun je ook je levensloopverlofkorting verrekenen. Op het bedrag na loonheffing houden wij € 25 administratiekosten in.

Met het Opheffingsformulier BLG Levenslooprekening zonder werkgever regel je de uitbetaling van het volledige saldo inclusief rente.

Verwerking van de formulieren

Als wij je opheffingsformulier vóór 1 oktober 2021 hebben ontvangen, kunnen wij het tegoed voor de wettelijke einddatum van de levensloopregeling (1 november 2021) overboeken naar het rekeningnummer dat je ons doorgeeft.

We raden je aan om niet tot het laatste moment te wachten met het opsturen van het formulier. Alle formulieren die op de 10e van de maand door BLG Wonen ontvangen zijn, worden normaal gesproken rond de 15e van de maand uitbetaald. Een formulier dat we na de 10e ontvangen wordt de volgende maand uitbetaald. Na de uitbetaling krijg je van ons een uitkeringsspecificatie. Ook sturen we begin van het jaar een opgave voor je belastingaangifte toe.

Beleggingen

Beleg je via de BLG Levenslooprekening? Dan heb je via je BLG Levenslooprekening de keuze uit een aantal ASN Beleggingsfondsen. Het overzicht van de beleggingsfondsen waarin je kunt beleggen vind je op de pagina koersen en fondsen. In Mijn BLG regel je ook de aan- en verkoop of verandering van een fonds. Wil je van je saldo een deel opnemen dat is belegd? Dan bepaal je eerst zelf welke beleggingen je wilt verkopen. Nadat je ze hebt verkocht, kunnen wij je aanvraag verwerken. Wil je je levenslooprekening beëindigen? Dan hoef je geen aparte opdracht tot verkoop van je beleggingen te geven. Met het Opheffingsformulier geef je meteen opdracht aan BLG Wonen om alle beleggingen te verkopen voordat de rekening beëindigd wordt.

Wat is een Levenslooprekening

Met een levenslooprekening kon je een deel van je bruto inkomen sparen om op een later moment te laten uitkeren. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken of een sabbatical te nemen.

 • Per jaar mag je maximaal 12% van je brutosalaris sparen, tenzij je geboren bent in de periode van 1950 tot en met 1954. Dan mag je maximaal 100% van je brutosalaris sparen.
 • In totaal mag je tot 210% van je laatste brutojaarsalaris sparen.

Een nieuwe rekening kun je niet meer openen, maar je huidige rekening blijft bestaan tot de dag voor je AOW-datum, je eerdere pensioendatum of uiterlijk tot 1 oktober 2021. Stortingen worden vanaf 1 mei 2021 door BLG Wonen niet meer geaccepteerd.

Het geld dat je uit de levensloopregeling krijgt uitgekeerd, telt mee als inkomen voor 2021. De uitkering kan dus gevolgen hebben voor bijvoorbeeld jouw toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen. Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst of de uitkerende instantie. Doe dat op tijd om te voorkomen dat je teveel toeslag of uitkering ontvangt en dat later weer moet terug betalen.

Veelgestelde vragen

 • Je mag doorsparen op je rekening. Stortingen worden vanaf 1 mei door BLG Wonen niet meer geaccepteerd. Het is belangrijk je tegoed op te nemen vóór 1 oktober 2021. Doe je dat niet, dan houden wij loonbelasting in over het saldo dat op 1 november op je levenslooprekening staat.
 • Geef je geen keuze door voor 1 oktober? Dan houden wij loonbelasting in over het saldo dat op 1 november op je levenslooprekening staat. Wij openen dan een administratieve rekening voor je waarop we het tegoed storten na inhouding van loonheffingen en administratiekosten.
 • Het netto bedrag dat overblijft nadat je werkgever of BLG Wonen de loonheffingen heeft ingehouden, kan je gebruiken om verder te sparen of te beleggen. Als je in Nederland woont, telt geld op je spaar-, beleg- en betaalrekeningen mee als vermogen voor de inkomstenbelasting. Je vermogen valt in box 3 van de belasting. Over je vermogen dat boven een bepaalde grens uitkomt, betaal je belasting. Dit heet vermogensrendementsheffing. Doe je over 2021 aangifte? Dan kijkt de Belastingdienst naar je vermogen op 1 januari 2021.
 • Het bedrag dat overblijft nadat je werkgever of BLG Wonen de loonheffingen heeft ingehouden, kan je gebruiken om verder te sparen of te beleggen. Als je jouw jaarruimte en/of reserveringsruimte nog niet hebt gebruikt, kun je (een deel van) je uitgekeerde levenslooptegoed gebruiken. Let op dat je binnen de fiscale grenzen blijft!
 • Heb je een pensioengat? Dan mag je het tegoed van je Levenslooprekening bruto laten overzetten naar het pensioenfonds, zowel volledig als een deel ervan. Wel moet dit ook binnen de voorwaarden van het pensioenfonds passen en heb je de instemming van je pensioenfonds nodig. Op het moment dat je je levenslooptegoed wilt gebruiken voor je pensioen, vraag je een overboeking aan. Wij zorgen er dan voor dat het opgegeven bedrag naar je werkgever gaat. Je werkgever zorgt er daarna voor dat het bedrag bij de pensioenuitvoerder terecht komt.

 • Je levenslooprekening moet zijn opgeheven voor de dag waarop je de AOW-leeftijd bereikt. Als dat voor 1 november 2021 is, moet je rekening dus eerder worden opgeheven. Ga je vóór 1 november 2021 met pensioen? Zorg er dan voor dat je het levenslooptegoed uiterlijk één dag voordat je met pensioen gaat volledig opneemt.
 • Scheiden
  Een levenslooprekening is persoonlijk en bij de verdeling kan de levenslooprekening dus niet op naam van een ex-partner worden gezet.

  Overlijden
  Als je overlijdt, wordt het volledige levenslooptegoed uitgekeerd aan je erfgenamen, na inhouding van de verplichte loonheffingen. Over dit bedrag zijn je erfgenamen mogelijk erfbelasting verschuldigd. Je erfgenamen kunnen bellen met de BLG Wonen Nabestaandenservice: 046 – 478 88 88. We leggen dan meteen uit welke documenten ze moeten meesturen met het opnameformulier.

 • Uiterlijk dit jaar zal je levenslooptegoed worden uitgekeerd. Dat kan een periodieke betaling zijn of een uitkering ineens. Hierdoor krijg je te maken met extra inkomen en kan het zo zijn dat je (voor een deel) belasting moet betalen volgens het hoogste tarief. Het is dan is raadzaam om middeling te onderzoeken, waarbij je deze belasting over meerdere jaren kunt spreiden. Je moet dit zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Als je zelf geen actie onderneemt, krijg je ook niets terug.
 • Neem je geld op van je Levenslooprekening, dan heb je mogelijk recht op levensloopverlofkorting. Dit is een korting op je inkomstenbelasting. Deze korting is nooit meer dan het opgenomen bedrag. De korting is maximaal € 209 per gespaard kalenderjaar tot en met 2011. Je werkgever verrekent deze levensloopverlofkorting als hij je levensloopsaldo aan je uitkeert.

  Heb je geen werkgever meer? Dan houden wij alleen de loonheffingen in. We houden géén rekening met de levensloopverlofkorting. Je kunt je levensloopverlofkorting dan verrekenen in je aangifte Inkomstenbelasting.

 • Geld dat op de Levenslooprekening staat, valt onder het depositogarantiestelsel. Als een bank met een bankvergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) failliet gaat, krijgt elke rekeninghouder tot € 100.000 terug.

  BLG Wonen is een handelsnaam van de Volksbank N.V. De Volksbank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het depositogarantiestelsel.

  Heb je meerdere rekeningen bij BLG Wonen of bij andere merken van de Volksbank N.V.? Dan geldt het maximum van € 100.000 voor alle rekeningen samen.

Belangrijke informatie en documenten