Met de BLG Aanvullend Pensioen Opbouwrekening bepaal je zelf hoelang je wilt sparen. Uiterlijk in het vijfde jaar nadat je de AOW-leeftijd hebt bereikt, moet je het geld dat je hebt gespaard in vaste periodieke termijnen laten uitkeren.

Dit kan bijvoorbeeld met een Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening. Deze uitkeringen zijn belast.

Dit product kun je niet meer afsluiten.

 • De actuele rente voor dit product vind je hier.

  Tussentijds overstappen van variabele naar vaste rente

  Heb je deze rekening al en wil je een deposito openen? Print dan dit formulier, vul het in en stuur het terug. De minimuminleg op een deposito is € 500.

  Wat zijn de kosten?

  Over de Aanvullend Pensioen Opbouwrekening betaal je geen kosten. Niet over de inleg en ook niet voor de rekening. We kennen bij beleggen ook geen aan- en verkoopkosten en je kunt gratis en flexibel switchen tussen sparen en beleggen. Wel zijn er fondskosten verbonden aan het fonds waarin je belegt en aan het eventueel vroegtijdig beëindigen van een deposito. De kosten van het vroegtijdig beëindigen van een deposito noemen we een retourrente.

  • Kostenoverzicht BLG Aanvullend Pensioen Opbouwrekening

   De BLG Aanvullend Pensioen Opbouwrekening wordt gezien als een complex product. In onderstaande tabel zie je een uitleg van de soort kosten.

   Soort kosten Kosten
   a. Het bedrag van de totale kosten. € 0
   b. De kosten die worden ingehouden op de inleg of de premie, onderverdeeld naar soorten kosten, zoals in elk geval eerste kosten, doorlopende kosten en aan- en verkoopkosten. Op de (periodieke) inleg worden geen kosten ingehouden.
   c. De kosten die worden ingehouden op de vermogensopbouw of uitkering, onderverdeeld naar soorten kosten zoals in elk geval eerste kosten, doorlopende kosten en aan- en verkoopkosten. Sparen: Gedurende de looptijd van de rekening zullen er geen kosten in rekening worden gebracht, tenzij de rekeninghouder gebruik maakt van de mogelijkheid het deposito voortijdig te beëindigen. Zie artikel 5.6 van de productvoorwaarden. Beleggen: Het aankopen van, verkopen van en het ruilen van participaties in beleggingsfondsen is kosteloos.
   d. De kosten die de beheerder van de beleggingsinstelling jaarlijks in rekening brengt voor het beheer van rechten van deelneming in die beleggingsinstelling. Deze kosten zijn afhankelijk van het gekozen beleggingsfonds. Meer informatie over de fondskosten vind je op de betreffende fondsenpagina. Je vindt deze via de pagina Koersen en fondsen.
   e. De invloed van het gemiddelde jaarlijkse percentage van de kosten, bedoeld onder b, c en d, op het rendement en de vermogensopbouw of uitkering, verbonden aan de overeenkomst. Niet van toepassing.
   f. De wijze waarop de kosten, bedoeld onder b, c en d, worden verdeeld over de looptijd van de overeenkomst. Gedurende de looptijd van de rekening worden geen kosten ingehouden. Maakt de rekeninghouder gebruik van de mogelijkheid het deposito vroegtijdig te beëindigen (artikel 5.6 van de productvoorwaarden), dan worden deze kosten direct in mindering gebracht op het opgenomen bedrag.

  Variabele rente of deposito

  Bij Aanvullend Pensioen Opbouwrekening krijg je een aantrekkelijke variabele rente. De rente wordt jaarlijks bijgeschreven op je rekening. Je ontvangt dus rente-op-rente. Je kunt ook kiezen voor een vaste rente door (een deel van) je geld vast te zetten op een Lijfrente Deposito. Tijdens de looptijd van het deposito blijft de rente gelijk.

  Tussentijdse beëindiging

  Je betaalt alleen retourrente als je bedragen voor een bepaalde tijd hebt vastgezet in een Lijfrente Deposito en je het deposito voor het einde van de afgesproken looptijd wilt beëindigen. Hoeveel je betaalt, hangt af van de periode dat het geld nog vast zou staan. Wil je daarnaast ook Lijfrente Opbouw beëindigen en gebruik je het lijfrentespaarsaldo niet voor een ander lijfrenteopbouw- of een lijfrente-uitkeringsproduct? Dan moet je over het opgenomen bedrag ook inkomstenbelasting en mogelijk revisierente betalen. Kijk voor meer informatie in de productvoorwaarden.

 • Naast sparen is het mogelijk om gestorte bedragen geheel of gedeeltelijk te beleggen in de ASN Beleggingsfondsen. Je belegt zelfstandig. Dit betekent dat je vrij kunt kiezen uit de ASN Beleggingsfondsen. Je krijgt van ons geen advies en betaalt daar dus ook niet voor.

  Kosten bij beleggen

  Voor het aankopen en verkopen van participaties in de ASN Beleggingsfondsen betaal je geen transactiekosten. Wel heeft ieder fonds zijn eigen kostenstructuur. Van deze fondskosten krijg je geen aparte nota. De kosten zijn al in de koers van het fonds verwerkt. Kijk voor de kosten van het fonds in de Essentiële Beleggersinformatie bij je fonds op de pagina 'Koersen en fondsen'.

 • In de voorwaarden en overige informatie hieronder lees je wat je van ons kunt verwachten. Maar ook wat wij van jou verwachten. Om te begrijpen hoe het product precies werkt, is het belangrijk dat je de bijlagen goed doorleest. Doe dat voordat je de rekening aanvraagt. Geld dat op de beleggingsrekening van Profielbeleggen staat, valt onder het depositogarantiestelsel. Je beleggingen zelf vallen daar niet onder. Lees meer informatie over het depositogarantiestelsel.

Formulieren


Wil je een opdracht of wijziging doorgeven? Gebruik daarvoor onderstaande formulieren.