De huidige woningmarkt is voor senioren een lastige markt. Bij het aanvragen van een nieuwe hypotheek lopen zij tegen behoorlijk wat obstakels aan door de huidige acceptatiecriteria of een lager pensioeninkomen. De oudere generatie zit daardoor vast aan hun huidige woning, terwijl ze bijvoorbeeld kleiner willen wonen mét lagere maandlasten. Genieten van hun oude dag zoals zij dat willen; dat vinden wij belangrijk. De seniorenregeling die NHG dit jaar heeft geïntroduceerd sluit dan ook naadloos aan op onze visie: wonen mogelijk maken voor iedereen. En voor senioren kan dat nu dankzij ruimere acceptatienormen.

Meer duidelijkheid in de mogelijkheden
Voor de introductie van de NHG seniorenregeling nam BLG Wonen dit type aanvragen al aan op basis van maatwerk. We zagen namelijk al mogelijkheden voor senioren die op basis van de standaard inkomenstoets een afwijzing kregen voor een hypotheek. Vandaar dat wij binnen BLG Wonen deze regeling van NHG van harte omarmen. Nu de mogelijkheid in het reguliere acceptatiebeleid is opgenomen, is het voor de adviseur transparanter welke aanvragen we kunnen doen. Zo krijgt de oudere klant nu eerder zekerheid of hun woonwens realistisch is.

De rol van u als adviseur
De verantwoordelijkheid van het afwegen van de risico’s en vooral ook het inzichtelijk maken van deze scenario’s naar de klant toe is een belangrijke rol voor u als adviseur. Nu kan de oudere klant de lage rente betalen, maar als de rente fors hoger is aan het einde van de rentevaste periode; kan hij ook dan nog de hypotheek betalen? Een ander groot risico op latere leeftijd is de mogelijkheid van het overlijden van één van de aanvragers: hoe blijft het geheel dan betaalbaar? Als adviseur wilt u bij deze scenario’s voorkomen dat de klant voor het blok wordt gezet om weer te moeten verhuizen.

Voordelen voor de klant
- Toch kunnen verhuizen als het niet past op de standaard inkomenstoets.
- Profiteren van de voordelen van NHG mét een voordelige rente.

Een bijkomend voordeel voor de woningmarkt is het feit dat een groot percentage senioren van deze maatregel kan profiteren. Doordat zij niet langer ‘vastzitten’ aan hun huidige woning wordt de doorstroming op de woningmarkt bevorderd.

Wanneer komt de klant in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor de seniorenregeling is er een aantal criteria. De belangrijkste hebben wij voor u op een rij gezet:

- Senioren vanaf 10 jaar voor AOW-leeftijd en ouder.
- Verhuizen van een huidige koopwoning naar een nieuwe koopwoning tot de NHG-kostengrens van € 265.000 (2018). Dit wordt in 2019 verhoogd naar € 290.000.
- De werkelijke nieuwe maandlast is gelijk of lager dan de werkelijke maandlast uit de oude (huidige) hypotheek.
- De rente staat voor minimaal 20 jaar vast. Afwijken hiervan is mogelijk onder voorwaarden.


Voor het volledige overzicht verwijzen we u graag naar de website van NHG.

Een hypotheek zonder NHG
Is er sprake van een nieuwe koopwoning zonder NHG? Dan gelden dezelfde voorwaarden als NHG met als extra toevoeging dat we een hypotheek zonder NHG verstrekken tot maximaal 80% van de marktwaarde.

Voor meer informatie leest u het artikel waar we aan de hand van een praktijkvoorbeeld beschrijven hoe BLG Wonen omgaat met de seniorenregeling.

    Wilt u meer informatie? Bekijk hieronder de video of neem contact op met Advies & Service via 046 - 478 81 85 of adviesenservice@blg.nl.