Nederland telt inmiddels ruim 1 miljoen zzp’ers en dat aantal blijft stijgen. Volgens berekeningen van het CBS bestaat inmiddels bijna 79% van het aantal bedrijfsvestigingen in Nederland uit eenmansbedrijven. De kans dat adviseurs te maken krijgen met zzp-klanten en het berekenen van zakelijke inkomens wordt steeds groter. BLG Wonen biedt uitkomst.

Nu twee mogelijkheden: uitbesteden of zelf doen

Voor het berekenen van het zakelijk inkomen hebben adviseurs bij BLG Wonen nu twee mogelijkheden. We zien nu dat een aantal adviseurs het bestendig zakelijk inkomen vóór de aanvraag laat berekenen bij een van de drie aangewezen externe partijen. Deze inkomensberekening is vervolgens leidend in het aanvraagproces. Naast deze inkomensberekening zijn ook alle overige relevante opgevraagde documenten, zoals het taxatierapport, de eventuele overlijdensrisicoverzekering en mogelijk openstaande leningen nodig voordat BLG Wonen de aanvraag in behandeling neemt.

Zelf berekenen
Adviseurs kunnen ook zelf nog steeds via de Quick Scan een bestendig inkomen berekenen op basis van de jaarcijfers en/of de aangiften IB. Op basis van dit door de adviseur berekende inkomen wordt de HUP uitgebracht. De uiteindelijke beoordeling van het bestendig inkomen zal dan achteraf, nadat het dossier volledig compleet is aangeleverd, door het team Zakelijk Inkomen van de Volksbank worden afgegeven.

Voordelen van externe inkomensverklaring:

  • De klant heeft eerder zekerheid over zijn inkomen, zelfs al voor de hypotheekaanvraag is ingediend. Dat kan teleurstellingen achteraf voorkomen. En zo weet de klant eerder welk hypotheekbedrag er (ongeveer) mogelijk is.
  • Adviseurs zijn bij uitbesteden geen tijd kwijt aan de berekening en kunnen zich richten op het indienen van de aanvraag.
  • Over het inkomen waarmee de hypotheekaanvraag wordt beoordeeld is na berekening door de externe partijen geen discussie meer.

Achtergrondinformatie en voorwaarden

Meer weten? Lees meer over zakelijke inkomensberekening. Ook onze rayon- en accountmanagers kunnen u meer vertellen over de twee werkwijze om de inkomensberekening.