Rentevoordeel energiebesparende voorzieningen

“Hypotheekklanten kunnen bij BLG Wonen tot maximaal 106% lenen als zij kiezen voor energiebesparende voorzieningen (EBV). Echter wanneer zij boven 100% financiering komen, betalen zij normaliter een risico-opslag over de gehele hypotheeklening. Vanaf 14 januari 2019 biedt BLG Wonen tijdens de pilot duurzaamheid klanten rentevoordeel. Klanten die een bindende offerte aanvragen voor een volledige annuïtaire of lineaire hypotheek én hun woning willen verduurzamen, profiteren van een gunstig rentetarief: ze vallen in de renteklasse die hoort bij < 100%.”

“De twee rekenvoorbeelden laten zien hoe te financieren boven 100% marktwaarde. Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen verbouwingswerkzaamheden die alleen betrekking hebben op EBV en de combinatie van een reguliere verbouwing met ook EBV.”

Maximale lening aankoop woning bij alleen toepassing EBV


Acceptatienormen

Acceptatienorm 4.2.6. Maximale LTV.

Uitgangspunten:

 • Financiering is volledig annuïtair of lineair.
 • Financiering bevat geen variabele rente.
 • Alleen nieuwe verstrekkingen.
 • Alleen nieuw aan te vangen EBV.
 • Verbouwingswerkzaamheden gaan in een bouwdepot.

Houd hierbij rekening met de volgende criteria:

 • De maximale lening mag niet meer bedragen dan de marktwaarde na verbouwing exclusief de waardevermeerdering als gevolg van EBV, plus de kosten van EBV. De lening bedraagt niet meer dan 106% van de marktwaarde na verbouwing.
 • Beoordeel of de EBV aan onze normen voldoet en of deze naar ratio van kosten is berekend.
 • Bij financieringen boven de 100% marktwaarde stelt BLG Wonen een overlijdensrisicoverzekering verplicht. Echter zien wij het als een te grote drempel om deze eis ook toe te passen bij energiebesparende maatregelen. Omdat BLG Wonen verduurzaming juist wil stimuleren bij de klant, passen we deze eis in dit geval niet toe.

De berekening
In dit rekenvoorbeeld leent de klant 100% van de marktwaarde vóór de verbouwing en past alleen EBV toe tijdens de verbouwing van de woning.
- Marktwaarde € 200.000,-
- Kosten reguliere verbouwing € 0,-
- Kosten EBV € 8.000,-
- Marktwaarde na verbouwing (EBV) € 205.000,-

 • Maximale lening: € 200.000,-+ € 8.000,- kosten EBV = € 208.000,-*

“Normaliter betaalt de klant met een rentevaste periode van 10 jaar het rentetarief van 2,6%. De annuïtaire toetslast, bij een volledig box 1 financiering van € 208.000,- en een rente van 2,6%, is: € 832,71 per maand. Tijdens de pilot valt de klant in de renteklasse die hoort bij < 100% en is het rentetarief 2,22%. De bijbehorende annuïtaire toetslast is € 791,89. Het tarief dat tijdens de pilot wordt toegepast geeft de klant een maandelijks voordeel van: € 40,82.”

*Let op: dit is minder dan het absolute maximum van € 217.300,- (op basis van LTV: 106%).

Maximale lening aankoop woning bij toepassing EBV én overige kwaliteitsverbetering.


Acceptatienormen

Acceptatienorm 4.2.6. Maximale LTV.

Uitgangspunten:

 • Financiering is volledig annuïtair of lineair.
 • Financiering bevat geen variabele rente.
 • Alleen nieuwe verstrekkingen.
 • Alleen nieuw aan te vangen EBV.
 • Verbouwingswerkzaamheden gaan in een bouwdepot.

Houd hierbij rekening met de volgende criteria:

 • De maximale lening mag niet meer bedragen dan de marktwaarde na verbouwing exclusief de waardevermeerdering als gevolg van EBV, plus de kosten van EBV. De lening bedraagt niet meer dan 106% van de marktwaarde na verbouwing.
 • Beoordeel of de EBV aan onze normen voldoet en of deze naar ratio van kosten is berekend.
 • Bij financieringen boven de 100% marktwaarde stelt BLG Wonen een overlijdensrisicoverzekering verplicht. Echter zien wij het als een te grote drempel om deze eis ook toe te passen bij energiebesparende maatregelen. Omdat BLG Wonen verduurzaming juist wil stimuleren bij de klant, passen we deze eis in dit geval niet toe.

   De berekening
   In dit rekenvoorbeeld leent de klant 100% van de marktwaarde na reguliere verbouwing, maar voorafgaand aan het toepassen van EBV aan de woning.

   - Marktwaarde € 200.000,-
   - Kosten reguliere verbouwing € 12.000,-
   - Kosten EBV € 8.000,-
   - Marktwaarde na verbouwing (EBV) € 210.000,-
   - De waardestijging van de woning door de reguliere verbouwing berekenen we als volgt: kosten reguliere verbouwing / totale verbouwingskosten (regulier+EBV) x waardestijging woning.

   De rekensom voor dit scenario luidt als volgt: € 12.000,- / (€ 8.000,- + € 12.000,-)) x (€ 210.000,- - € 200.000,-) = € 6.000,-.

   • Maximale lening: € 200.000,- + € 6.000,- + € 8.000,- = € 214.000,-*

   “Normaliter betaalt de klant met een rentevaste periode van 10 jaar het rentetarief van 2,6%. De annuïtaire toetslast, bij een volledige box 1 financiering van € 214.000,- en een rente van 2,6%, is: € 856,73 per maand. Tijdens de pilot valt de klant in de renteklasse die hoort bij < 100% en is het rentetarief 2,22% De bijbehorende annuïtaire toetslast is
   € 814,74. Het tarief dat tijdens de pilot wordt toegepast geeft de klant een maandelijks voordeel van: € 41,99.”

   *Let op: dit is minder dan het absolute maximum van € 222.600,- (op basis van LTV: 106%).

   Conclusie

   “Het bedrag dat de klant meer leent dan de waarde van de woning moet worden besteed aan nieuwe EBV. Hiervoor wordt een bouwdepot geopend en de facturen worden gecontroleerd. Wat wordt verstaan onder EBV vindt u terug in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (TRHK). Hieronder vallen bijvoorbeeld zonneboilers, warmtepompen, ventilatie met warmteterugwinning en zonnepanelen.”

   “Indien de klant geen prioriteit geeft aan het verduurzamen van de woning, is het Energie Bespaar Budget (EBB) een interessante optie. Hierbij houden we een bedrag gereserveerd waarmee de klant binnen 2 jaar kan verduurzamen. Wat deze verbouwing inhoud, kunnen zij later bepalen: een specificatie vooraf is niet nodig. Het EBB is door NHG in het leven geroepen om budget te reserveren voor energiebesparende maatregelen. BLG Wonen omarmt dit initiatief en hanteert het ook bij niet NHG-aanvragen.”

   Wilt u meer informatie over de pilot? Neem contact op met advies & service: 046-478 81 85 . Je kunt ons bereiken op werkdagen van 8:30 tot 17:30 uur.


   Met dit artikel wil BLG Wonen een kennisuitwisseling over de mogelijkheden binnen de acceptatienormen stimuleren. Financieringsmogelijkheden voor aanvragen zijn echter situatie afhankelijk en vragen om maatwerk. BLG Wonen bekijkt elke hypotheekaanvraag individueel. Zodoende kunnen er aan de bespreking van de bovenstaande rekenvoorbeelden geen rechten ontleend worden.