Haalbaarheid berekenen dubbele woonlasten

“Bij het berekenen van dubbele woonlasten vindt een belangrijke splitsing plaats in het feit of de klant een nieuwbouwwoning of een bestaande woning koopt. De onderliggende berekening wijkt namelijk af van elkaar. Een ander belangrijk aspect: is het huidige huis van de klant al verkocht of nog niet? Als het huis al is verkocht, moet de dubbele woonlast worden aangetoond voor de periode van aankoop van het nieuwe huis tot verkoop van het oude huis. Is het oude huis nog niet verkocht, dan moeten de dubbele woonlasten gedurende twaalf maanden betaalbaar zijn.

Bij het bepalen welke financieringsoptie past bij de situatie van de klant raad ik aan gebruik te maken van de volgende checklist:

- Bepaal de toegestane woonlast;
- Bepaal of er ruimte is om de rente van het overbruggingskrediet mee te financieren in het overbruggingskrediet;
- Houd bij een (bank)spaar- of levenhypotheek rekening met de maandelijkse premie-inleg;
- Houd rekening met tijdelijk te betalen huur als de huidige woning al is verkocht;
- Het beschikbare spaargeld moet worden aangetoond met een recent bankafschrift of een schenkingsbewijs van ouders.”

De rekenvoorbeelden hieronder laten zien hoe BLG Wonen omgaat met het toetsen van de haalbaarheid van dubbele lasten bij de klant bij de aankoop van een bestaande- of nieuwbouwwoning.

Berekenen dubbele woonlasten bestaande woning verkocht


Acceptatienormen

Binnen BLG Wonen werken we bij het berekenen van de dubbele woonlasten met de volgende acceptatienormen: 4.1.2 in combinatie met 4.1.3 en 4.1.4 en 4.1.8.

Uitgangspunten

  • Aankoop bestaande woning: 01-12-2018.
  • Verkoop huidige woning: 01-02-2019.
  • Als getoetst wordt of de aanvrager de dubbele lasten kan betalen, rekenen we met de werkelijke rente en aflossing (of inleg SEW / KEW) voor een periode van 2 maanden.

De berekening
Maandlast huidige hypotheek € 750.
Maandlast nieuwe hypotheek € 950.
Maandlast OBK € 300.

Totaal bedrag dubbele maandlast € 2.000

De toegestane woonlast op LTI is € 1.500 per maand. Kijkend naar de dubbele woonlast is er een tekort van € 500 per maand. Gerekend over de gehele periode is dat een bedrag van € 1.000. Dit is het bedrag dat aantoonbaar moet zijn als spaargeld.

Berekenen dubbele woonlasten nieuwbouwwoning

Acceptatienormen
Binnen BLG Wonen werken we bij het berekenen van de dubbele woonlasten met de volgende acceptatienormen: 4.1.2 in combinatie met 4.1.3 en 4.1.4 en 4.1.8.

Uitgangspunten

  • Datum oplevering 01-08-2019.
  • Datum verkoop 01-02-2019.
  • Als getoetst wordt of de klant de dubbele lasten kan betalen, rekenen we met de werkelijke rente en aflossing (of inleg SEW / KEW) voor een periode van 9 maanden. Hierbij hanteren we 6 maanden als daadwerkelijke periode met een marge van 3 maanden. We houden bij nieuwbouw deze extra marge aan omdat klanten bij nieuwbouw te maken kunnen hebben met een periode van afbouw van de woning of er vindt een latere oplevering van de nieuwe woning plaats.

De berekening
Maandlast huidige hypotheek € 750 (tot 1-2-2019).
Maandlast tijdelijke huurwoning na verkoop oude woning € 750 (vanaf 1-2-2019).
Maandlast nieuwe hypotheek € 950.
Maandlast OBK € 300.

Totaal dubbele maandlasten € 2.000

De toegestane woonlast op LTI is € 1.500 per maand. Kijkend naar de dubbele woonlast er een tekort van € 500 per maand. Gerekend over de gehele periode is dat een bedrag van € 4.500. Dit is het bedrag dat aantoonbaar moet zijn als spaargeld.

 “Als de huidige woning is verkocht, reken je voor de daadwerkelijke periode van dubbele woonlasten met de periode van verkoop tot oplevering, waarbij je 3 (extra) maanden optelt. Deze regeling hanteren we ook als het huidige huis nog niet is verkocht en de opleverdatum van de nieuwe nieuwbouwwoning meer dan 12 maanden in de toekomst ligt.”

Conclusie

“Waarmee je als adviseur je toegevoegde waarde laat zien, is door verder te kijken dan bovenstaande berekening. Dit kun je doen door bijvoorbeeld altijd een extra marge aan te houden bij het berekenen van de dubbele woonlasten. Ook kun je samen met de klant niet alleen naar het spaargeld kijken, maar juist ook naar het inkomsten- en uitgavenpatroon; is er financiële ruimte als een situatie zich voordoet waarbij de klant langer dubbele woonlasten moet betalen? Daarnaast is de periode van verhuizen een dure aangelegenheid; er komen allerlei (extra) kosten bij kijken. Door ook dit in kaart te brengen, heeft de klant een duidelijk beeld van de financiën in deze periode.”


Met dit artikel wil BLG Wonen een kennisuitwisseling over de mogelijkheden binnen de acceptatienormen stimuleren. Financieringsmogelijkheden voor aanvragen zijn echter situatie afhankelijk en vragen om maatwerk. BLG Wonen bekijkt elke hypotheekaanvraag individueel. Zodoende kunnen er aan de bespreking van de bovenstaande rekenvoorbeelden geen rechten ontleend worden.