Nu meneer De Vries op leeftijd is, wil hij graag kleiner wonen en zijn nieuwe woning levensloopbestendig maken, zodat hij er zo lang mogelijk kan blijven wonen. Ook wil hij, omdat hij met pensioen is, maandelijks wat minder gaan betalen. Zijn huidige woning is al verkocht en heeft een hoge overwaarde, hierdoor heeft hij een lage LTV op zijn nieuwe woning. Komt meneer De Vries in aanmerking voor de Seniorenverhuisregeling?


Ja of nee: hulp van ouders bij overname woning

Argumenten voor een hypotheek

 • Er is sprake van substantiële lastenverlaging.
 • Meneer De Vries heeft de hogere lasten altijd probleemloos betaald.
 • Meneer De Vries wil graag kleiner, goedkoper en levensloopbestendig gaan wonen.
 • Het inkomen van meneer De Vries is vast en stabiel.
 • De rente staat voor 20 jaar vast, waardoor de maandlasten voor lange tijd zeker zijn.
 • We financieren onder de 80%, doordat meneer De Vries zijn huidige woning verkocht heeft en zijn eigen woningreserve inbrengt.

  Ja of nee: hulp van ouders bij overname woning

  Argumenten tegen een hypotheek

  • Omdat de gevraagde hypotheek niet past binnen de toegestaande maandlast. In de praktijk gaat de aanvraag dan (indien er mogelijkheden zijn) over naar maatwerk.
  • Omdat meneer De Vries de regeling wil gebruiken terwijl er geen huidige woning meer is. (Bijvoorbeeld omdat hij huurt of gebruik wil maken van de regeling bij oversluiting).

   Wat hebben we gedaan?

   Deze aanvraag hebben wij geaccepteerd, omdat meneer De Vries voldoet aan de vereisten voor de Seniorenverhuisregeling.

   De nieuwe woonlasten worden door de ruime eigen inbreng en de lage hypotheek lager dan de huidige. Daarbij is gekozen voor een rentevaste periode van 20 jaar voor de hele lening. Hierdoor ontstaat zekerheid over de maandlasten.

   Op werkelijke last is de nieuwe hypotheek mooi passend, op CHF-norm was er wel een overschrijding. De aanvraag voldeed aan de vereisten voor de Seniorenverhuisregeling van BLG Wonen: verhuizen naar een andere woning met lagere maandlasten en een langere rentevaste periode, waardoor de maandlasten lang zeker en stabiel zijn.

   De Seniorenverhuisregeling is bedoeld om mensen die op latere leeftijd een ander huis willen kopen tegemoet te komen, door te toetsen op werkelijke maandlasten. Uitgangspunt van de regeling is lastenverlaging t.o.v. hun huidige woonlasten op de AOW-leeftijd. Het inkomen vanaf de AOW-leeftijd is in veel gevallen stabiel. Het staat niet meer onder invloed van veranderingen op de arbeidsmarkt en blijft constant tot aan het overlijden. Als senioren een ander huis willen kopen, kijken we dus naar zijn AOW- en/of pensioeninkomen vanaf het moment dat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt.

   Uitgangspunten waar we rekening mee houden:

   • Heeft de aanvrager inkomen uit AOW en/of pensioen? Dan bepalen we of hij de werkelijke lasten van zijn hypotheek kan betalen binnen de toegestane woonlast (zoals bepaald conform de RHK).
   • Krijgt de aanvrager binnen nu en 10 jaar inkomen uit AOW en/of pensioen? Dan toetsen we of hij de hypotheek met zijn huidige inkomen conform de RHK kan betalen. Vanaf het moment dat hij inkomen uit AOW ontvangt, toetsen we of hij de werkelijke lasten kan betalen binnen de toegestane woonlast.

   Belangrijk om rekening mee te houden om af te mogen wijken van de 20 jaar rentevaste periode!

   Bij de Regeling voor Zuivere Oversluiting geldt dat alleen de bestaande hypotheek + oversluitkosten + de boete mogen worden gefinancierd. Een verhoging van de hypotheek voor andere doeleinden, ook wanneer het een verbouwing betreft, is geen zuivere oversluiting meer en mag dan geen onderdeel zijn van de werkelijke lastentoets.

   Disclaimer

   Met dit artikel wil BLG Wonen een kennisuitwisseling over de mogelijkheden binnen de acceptatienormen stimuleren. Financieringsmogelijkheden voor aanvragen zijn echter situatie afhankelijk en vragen om maatwerk. BLG Wonen bekijkt elke hypotheekaanvraag individueel. Zodoende kunnen er aan de bespreking van de bovenstaande hypotheekaanvraag geen rechten ontleend worden.