Een stel heeft in 2008 een woning gekocht. Inmiddels hebben ze twee kinderen en is die woning te klein voor hen. Ze hebben een ander huis op het oog, maar de huidige woning is nog niet verkocht. Beiden hebben ze een tijdelijk dienstverband. Er is een maandelijks tekort op de annuïtaire last, maar er is perspectief op hoger inkomen in de toekomst. De eigenwoningreserve wordt volledig ingebracht via een overbruggingskrediet.


Ja of nee: hulp van ouders bij overname woning

Argumenten voor een hypotheek

 • Bestaande klant met keurige betaalmoraliteit
 • Gezinssamenstelling vraagt om grotere woning
 • Courant onderpand, energiezuinig en door bouwjaar 2016 geen onderhoudskosten te verwachten op korte termijn
 • Financiering past op werkelijke last
 • Toekomstperspectief inkomen tweede aanvrager
 • Renterisico afgedekt door rentevaste perioden van 10, 12 en 15 jaar
 • In het verleden aan een hogere maandlast voldaan dan de nu aangevraagde hypotheek

  "Er is een goede onderbouwing nodig voor een verantwoorde hypotheek"

  Acceptant Dave Haenen: “De huidige woning was met 80m2 te klein met twee kinderen. Het was wel een prachtig huis en dus goed verkoopbaar. En dat bleek ook: binnen twee weken was het huis verkocht. De woning die ze aankochten was goed courant, dus ook die was in het ergste geval goed te verkopen. Er valt weinig onderhoud te verwachten en de energierekening zal meevallen. Dat weegt mee in de betaalbaarheid.

  De voorwaarde dat de woning verkocht moet zijn, heeft puur te maken met de beschikbare middelen. Als de woning niet verkocht is, moeten we rekening houden met minimaal twaalf maanden dubbele woonlasten. En er kan sprake zijn van een tegenvallende verkoopopbrengst. In dit geval was dat niet aan de orde. De verkoopopbrengst, die hoger uitviel dan verwacht, is volledig gebruikt voor de financiering van het overbruggingskrediet.”

  Ja of nee: hulp van ouders bij overname woning

  Argumenten tegen een hypotheek

  • Overkreditering omdat de gevraagde hypotheek op annuïtaire toetslast niet passend is
  • Bestendigheid van het inkomen, met beiden een tijdelijk dienstverband
  • Huidige woning is nog niet verkocht

   "Financieel opgesloten in hun woning"

   Adviseur Albert van de Ven: “Deze mensen zaten financieel opgesloten in hun woning. In hoogtijdagen gekocht, heel lang geen overwaarde op de woning. Hoe kun je dat oplossen, zodat het gezin in een groter huis kan wonen? Zij heeft ander werk met goede carrièrekansen. Als de kinderen ouder worden, kan zij, zeker in de zorg, haar uren uitbreiden. Zij volgt een studie naast haar huidige baan in de zorg en hij heeft een nieuwe baan met toekomstperspectief. Eigenlijk allemaal ter voorbereiding hierop. Sinds in 2018 hun rentevaste periode afliep, hebben ze lagere maandlasten. En in die paar maanden hebben ze laten zien dat ze kunnen sparen. Allemaal goede voortekenen. Maar hoe kunnen we in de toekomst haalbaarheid en betaalbaarheid borgen?”

   De conclusie

   Acceptant Dave Haenen: “Ja, we hebben deze hypotheek kunnen afsluiten. Ik had er gelijk een goed gevoel bij. Het is een bekende klant waarmee wij destijds een verbintenis zijn aangegaan van dertig jaar. Je weet dus wat voor vlees je in de kuip hebt. Tijdens deze periode van dertig jaar kan de persoonlijke situatie van de klant wijzigen. Juist ook bij deze momenten denkt BLG Wonen mee met de klant en adviseur. Ons doel is altijd om de woonwens van de klant te realiseren. Maar het moet wel in het belang zijn van de klant: er moet een juist onderbouwd verhaal zijn om een verantwoorde hypotheek af te kunnen sluiten. Als dat zo is, is er ook niets spannends aan om zo’n hypotheekaanvraag af te sluiten.

   De klanten uit de case zijn nog jong, er kan veel gebeuren in de loop van hun leven. Je moet dus ook naar de toekomst kijken. In een situatie als deze kun je goed overleggen met de adviseur, dan is het een fijne aanvraag om uit te werken. Bij de beoordeling van deze aanvraag hebben wij de keurige betalingsmoraliteit, het courante onderpand en het toekomstperspectief laten meewegen in een positief oordeel.”

   Adviseur Albert van de Ven: “Bij BLG Wonen zijn er mogelijkheden om op de werkelijke lasten te toetsen. Zo wordt een hypotheekaanvraag eigenlijk meer een project, een verhaal. Samen met BLG Wonen kijken we of we dit passend kunnen krijgen. Deze klanten zijn al tien jaar een gezamenlijke klant van ons en BLG Wonen. Zo weet BLG Wonen dus ook dat er nooit betalingsachterstanden zijn geweest. Ook al is de woning straks duurder: de maandlasten dalen en hun inkomsten zijn gestegen, dan moeten ze dit ook kunnen betalen. Gelukkig kijkt BLG Wonen er ook zo naar. Ik heb een rentematch gemaakt van 10, 12 en 15 jaar om de aanvraag passend te maken op woonlasten en tevens risicospreiding in de rentevaste perioden. Als de rente zou doorstijgen, is er voldoende ruimte om naar een oplossing te zoeken.”

   Disclaimer

   Met dit artikel wil BLG Wonen een kennisuitwisseling over de mogelijkheden binnen de acceptatienormen stimuleren. Financieringsmogelijkheden voor aanvragen zijn echter situatie afhankelijk en vragen om maatwerk. BLG Wonen bekijkt elke hypotheekaanvraag individueel. Zodoende kunnen er aan de bespreking van de bovenstaande hypotheekaanvraag geen rechten ontleend worden.