Een man blijft na de scheiding thuis wonen en wil zijn ex-partner ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Hij brengt een flink deel eigen geld in, grotendeels vanuit een schenking. Het inkomen uit zijn zelfstandige onderneming is net te laag om de resterende hypotheeklasten te dragen. Bij de aankoop van de woning heeft hij een aanvullende lening afgesloten bij zijn moeder. Die lasten worden meegenomen op basis van de 5% toetsnorm.

Ja of nee: ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid na scheiding

Argumenten voor een hypotheek

 • Extra aflossing leidt tot verlaging van de bestaande hypotheekschuld.
 • De AFM geeft bij scheiding ruimte voor ‘Werkelijke Lasten Toets’ met ruimere acceptatiecriteria.
 • Het betalingsverleden op de lening is altijd goed geweest.
 • Er is een overwaarde op de woning.

  "Als het kan, is dat voor iedereen beter"

  Acceptant Marc Römkens: “Wil een van de partners bij een scheiding in de woning blijven en de woning op zijn naam zetten? Dan moet hij de hypotheek die ooit gezamenlijk is afgesloten, wel op één inkomen kunnen dragen. Lukt dat niet en moet de woning verkocht worden, dan lijden alle partijen verlies. Dat wil je eigenlijk voorkomen. Gelukkig kunnen we daarom in het geval van een scheiding de ruimte nemen om (deels) van de norm af te wijken."

  "Een belangrijke voorwaarde is de betaalbaarheid van de hypotheeklasten, waarbij we de lasten van de lening bij de moeder niet tegen de werkelijke lasten hoeven te toetsen. In deze case was het eigenlijke inkomen van de man uit de onderneming te laag. Door te kijken naar de trend in de onderneming, de aanvullende informatie over 2018 en een prognose voor 2019 mee te nemen, konden we het toetsinkomen naar boven bijstellen.”

  Ja of nee: ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid na scheiding

  Argumenten tegen een hypotheek

  • Er is geen sprake van een lastenverlaging ten opzichte van de huidige situatie.
  • Aflossing op oud regime is van invloed op de werkelijke last. Denk daarbij aan het aflossingsvrije deel.
  • Het risico voor de continuïteit van betaalbaarheid is te groot bij vertrek van eigenaren of overlijden van de ouders.

   Prognose meenemen bij inkomsten uit eigen onderneming

   Adviseur Jan Egbert Riksen: “De aanvraag was voor BLG Wonen uitdagender dan wij hadden ingeschat. De hypotheek moest naar een lager bedrag worden gebracht om deze acceptabel te krijgen voor het inkomen van de klant, via een werkelijke lastentoets. Daarbij speelde het risico van een eigen onderneming: naar deze cijfers wordt kritisch gekeken om de klant te beschermen tegen onverantwoordelijke verplichtingen. De inkomensdaling van de klant in 2017 bleek een eenmalige dip, die ook te maken had met de scheiding die dat jaar speelde. Logisch, maar dat moet je wel cijfermatig kunnen onderbouwen.”

   De conclusie

   Acceptant Marc Römkens van BLG Wonen: Het goede betalingsverleden hielp mee bij de positieve beoordeling

   Acceptant Marc Römkens: “Ja, wij hebben deze hypotheek kunnen afsluiten. De structuur van de lening is zodanig opgesteld dat er sprake is van een verantwoorde financiering. Mede door goed te kijken naar de omstandigheden van de klant. Door de inbreng van eigen middelen is inmiddels flink afgelost. Zo werd het hypotheekbedrag verlaagd tot een niveau dat met een toets op de werkelijke lasten acceptabel is. Wat ook hielp is het goede betalingsverleden van de man én dat er een overwaarde is op de woning. De hypotheek is lager dan 75 procent van de WOZ-waarde.”

   Adviseur Jan Egbert Riksen: “Deze zaak ging niet vanzelf. Het dossier was best complex en daardoor duurde het proces lang. Dat geeft ook aan dat beide partijen hebben doorgezet. Zolang we kansen zien, geef ik niet op. En BLG Wonen probeert daarin mee te denken: hoe kunnen we dit wel voor elkaar krijgen? Natuurlijk is niet alles mogelijk, maar met enige onderbouwing en overleg kan er meer. Dat was juist bij deze aanvraag nodig om ‘m rond te krijgen.”

   Disclaimer

   Met dit artikel wil BLG Wonen een kennisuitwisseling over de mogelijkheden binnen de acceptatienormen stimuleren. Financieringsmogelijkheden voor aanvragen zijn echter situatie afhankelijk en vragen om maatwerk. BLG Wonen bekijkt elke hypotheekaanvraag individueel. Zodoende kunnen er aan de bespreking van de bovenstaande hypotheekaanvraag geen rechten ontleend worden.