Een stel wil verhuizen en een nieuwe woning kopen. Hij is zelfstandig ondernemer en zij heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en daarnaast een flexibel dienstverband op uurbasis. Van het flexibel dienstverband is nog geen 3 jaar arbeidsverleden aanwezig. Door de berekeningsmethode Inkomensbepaling Loondienst (IBL) toe te passen wordt een reëel toetsinkomen aangehouden. Het stel wil graag de nieuwe woning verduurzamen en de keuze voor energiebesparende voorzieningen (EBV) zorgt voor een verruiming van de leencapaciteit. Met het inkomen is de maximale financiering € 400.000,-. Op basis van EBV is de maximale financiering € 409.000,-.

Ja of nee: hulp van ouders bij overname woning

Argumenten voor een hypotheek

 • Toepassen van IBL zorgt voor een reëel toetsinkomen, waarmee de toegestane financieringslast toereikend is. Daarbij komt nog de aannemelijke prognose van stijgende inkomens in combinatie met financieel volwassen gedrag.
 • EBV verruimen de leencapaciteit.
 • Er worden eigen middelen ingebracht bij de aankoop en voor de opvang van mogelijke dubbele woonlasten.
 • De huidige woning wordt verkocht onder terugkoopgarantie.
 • Het vastgestelde (gemiddelde) toetsinkomen uit de zelfstandige onderneming ligt lager dan resultaten (SFWB) van 2017 en 2018.

  "Het was een morele keuze: zo kan het wel"

  Acceptant Tom Brouwer: “Ik merkte aan het contact met de adviseur dat er veel emotie speelde bij de klant. Er was een duidelijke behoefte om deze hypotheek te regelen en het liefst zo snel mogelijk. Als acceptant is dit niet het eerste doel, maar het geeft mij wel extra motivatie als ik weet dat ik een klant blij kan maken.

  Normaliter gebruiken we bij de inkomensbepaling van een flex-inkomen de afgelopen drie jaar, maar dat arbeidsverleden was er nog niet. Het gemiddelde van de afgelopen drie jaar valt daardoor lager uit dan het huidige inkomen en is dus onvoldoende voor de hypotheek. Bij jonge mensen zie je echter vaak aan het begin van hun carrière ruime sprongen in hun inkomen. In dit geval vond ik het moreel lastig. Door IBL toe te passen kunnen we voor deze klanten een hypotheek verstrekken, maar boven alles willen we dat klanten financieel weerbaar zijn en langdurig kunnen blijven wonen.”

  Ja of nee: hulp van ouders bij overname woning

  Argumenten tegen een hypotheek

  • De bestendigheid van het inkomen is niet aantoonbaar zonder toepassing van de berekeningsmethodiek van IBL.
  • Er worden geen eigen middelen ingebracht.
  • Bij een negatief kredietverleden (BKR-registratie) is financiering vaak niet mogelijk.

   Ze zullen ongetwijfeld meer gaan verdienen

   Adviseur Willem van der Valk: “Toen het stel hier kwam waren ze al ver in het aankooptraject. Het was een uitdaging om te kijken of ze dit wel konden betalen. Hij studeerde nog en gaat ongetwijfeld meer verdienen. Maar kunnen we dat verwachte toekomstige inkomen voldoende onderbouwen? We hebben eerst een andere hypotheekverstrekker geprobeerd, daar kregen we nul op het rekest. Bovendien was er de tijdsdruk: ontbindende voorwaarden die moesten worden verlengd, zelfs twee keer. Het was geen makkelijke casus, dan is het soms eenvoudiger om nee te zeggen. Maar als ik geloof dat het past, ga ik de uitdaging aan. Je moet het alleen wel kunnen onderbouwen. Soms is een telefoontje naar de werkgever voldoende, bijvoorbeeld om het flexibele inkomen op de loonstrook te verifiëren.”

   De conclusie

   Acceptant Tom Brouwer: “Ja, we hebben deze hypotheek kunnen afsluiten. Er werden veel eigen middelen ingebracht. Dat getuigt van volwassen financieel gedrag, zeker op zo’n jonge leeftijd. De huidige woning was nog niet definitief verkocht – het stel wilde niet zonder huis zitten. In dit geval was er een terugkoopgarantie van de woningstichting. Dat geeft zekerheid dat er niet een jaar lang dubbele lasten betaald hoeven te worden. Daarnaast wilde het stel ook graag de woning verduurzamen. Op basis van EBV konden we € 9.000 extra verstrekken, los van de inkomenstoetsing. Deze bijzonderheden ben ik allemaal wel eens vaker tegengekomen, maar nog niet in een dergelijke combinatie bij elkaar.”

   Adviseur Willem van der Valk: “Tegenwoordig worden dingen vaak strak afgesproken, maar je hebt toch ook een stukje menselijkheid nodig om een (redelijk) oordeel te vellen. Ik spreek en begrijp de mensen die bij mij aan tafel zitten. Ik zoek dan een partij die dat gevoel in mijn advies meeneemt in hun oordeel. BLG Wonen staat erom bekend dat ze luisteren en dingen kunnen bespreken. En belangrijk dat ze meedenken: hoe kunnen we de aanvraag wel doen? Op de allerlaatste dag kreeg ik de bindende offerte. Toen kon ik de klant laten weten: het gaat toch door. Dan is de klant helemaal blij en ga ik ook met een goed gevoel mijn weekend in. Het vertrouwen dat ik op zo’n moment krijg van een hypotheekverstrekker doet mij ook wel wat. Het geeft mij een extra verantwoordelijkheid en die neem ik graag serieus.”

   Disclaimer

   Met dit artikel wil BLG Wonen een kennisuitwisseling over de mogelijkheden binnen de acceptatienormen stimuleren. Financieringsmogelijkheden voor aanvragen zijn echter situatie afhankelijk en vragen om maatwerk. BLG Wonen bekijkt elke hypotheekaanvraag individueel. Zodoende kunnen er aan de bespreking van de bovenstaande hypotheekaanvraag geen rechten ontleend worden.