Na een scheiding wil een van de partners in het huis blijven wonen. De huidige hypotheek is afgesloten via de ouders van de ex-partner. Er moet € 95.000 aan de ex-partner worden uitbetaald, wat deels gefinancierd kan worden uit een schenking van € 76.820 van de ouders. Het resultaat uit de eigen onderneming over 2018 toont voldoende draagkracht, maar de jaren daarvoor niet. De lening blijft verder volledig annuïtair waarbij rekening is gehouden met de aflosstand en maximale resterende looptijd. Er is een lichte verhoging van de eigenwoningschuld en de ouders zijn bereid mee te tekenen als mede-hoofdelijk schuldenaar voor tijdelijke zekerheid. Is dat voldoende om de hypotheek over te sluiten?

Ja of nee: hulp van ouders bij overname woning

Argumenten voor een hypotheek

 • Op basis van het resultaat in 2018 is zelfstandige financiële draagkracht aanwezig.
 • Er is sprake van een schenking zonder lasten.
 • De nieuwe lasten zijn vergelijkbaar of iets lager dan huidige hypotheeklasten.
 • Er zijn geen aanvullende verplichtingen in de vorm van alimentatie of kredietverplichtingen.
 • De bevoorschotting is slechts 55%.

  Wel bijdragen, maar niet afhankelijk van de ouders

  Acceptant Rachel Beaumont: “Het is de meest voorkomende uitdaging bij zelfstandigen: bepalen of een fluctuerend inkomen voldoende draagkrachtig is en dat ook in de toekomst zal zijn. In dit geval zijn de cijfers dat niet, maar zijn de ouders bereid om een schenking te doen én om tijdelijk als mede-hoofdelijk schuldenaar op te treden."

  "Het is fijn als ouders kunnen bijdragen aan een hypotheek, zeker in een scheidingssituatie als deze: in zo’n situatie wil je niet ook nog moeten verhuizen. Bovendien hadden deze mensen hun huis zelf gebouwd en de woning had een grote emotionele waarde. Maar de inbreng van de ouders is ook een risico: de hypotheek kan in de toekomst niet blijven leunen op de draagkracht van de ouders.”

  Ja of nee: hulp van ouders bij overname woning

  Argumenten tegen een hypotheek

  • De resultaten uit de onderneming van de afgelopen drie boekjaren tonen niet voldoende zelfstandige draagkracht.
  • Wanneer het inkomen niet voldoende ontwikkelt om binnen 3 tot 5 jaar de hypotheeklasten volledig zelfstandig te kunnen dragen.
  • De ouders zijn niet in staat om het tekort op de maximale woonlast op te vangen.
  • De hypotheekverhoging is nodig voor consumptieve besteding.

   "Ik had vertrouwen in de toekomst"

   Adviseur Lennart Veldhuijzen: “Deze man wilde zó graag in zijn zelfgebouwde huis blijven wonen, dat motiveerde mij. Op basis van de cijfers ging het niet. Maar hoe zou het wel kunnen? De huidige hypotheek liep bij de schoonouders. Dat is natuurlijk voordelig, maar in het geval van een scheiding willen zij hun geld terugzien. Gelukkig konden de ouders een bedrag schenken. Een belangrijk verschil is dat deze hypotheek nu door één iemand moet worden gedragen. Kan hij dat? De inkomensderving in de afgelopen jaren kwam onder andere door de bouw van de woning. De verwachting is dat hij nu al zijn tijd kan inzetten om meer omzet te maken. Ik had daar vertrouwen in, maar kunnen we dat voldoende onderbouwen?”

   De conclusie

   Het vooruitzicht is dat hij straks de hypotheek zelfstandig kan dragen

   Acceptant Rachel Beaumont: “Ja, wij konden deze hypotheek oversluiten. De jaarcijfers over drie jaar waren niet voldoende, maar we konden extra zekerheden inbouwen. De adviseur kon aantonen dat het inkomen in 2018 was gestegen en aannemelijk maken dat die stijging zich de komende tijd waarschijnlijk doorzet. En het mede-hoofdelijk schuldenaarschap is een tijdelijke situatie: het vooruitzicht is dat hij straks de hypotheek zelfstandig kan dragen. Er waren geen leningen. Dat spreekt in het voordeel van een klant, hij laat zien dat hij goed met zijn geld kan omgaan en zijn verantwoordelijkheden neemt, ook als ondernemer. We zijn heel blij dat we dit voor hem hebben kunnen regelen en dat hij zijn huis niet heeft hoeven opgeven.”

   Adviseur Lennart Veldhuijzen: “Een ondernemer met meerdere jaarcijfers, een schenking én meetekenen van de ouders: die combinatie is wel bijzonder. Op basis van de gesprekken met de klant had ik er vertrouwen in. Gelukkig konden we aannemelijk maken dat het inkomensstijging zich doorzet. Ik waardeer het dat ik dat bij BLG Wonen kan bespreken, en dat de bank mij daar ook in vertrouwt. Als BLG Wonen de stukken opvraagt, betekent dat dat ze er vertrouwen in hebben. Als je dan het akkoord krijgt, maak ik een vreugdedansje. De klant en zijn ouders zijn écht gelukkig en dankbaar, en dus ik ook.”

   Disclaimer

   Met dit artikel wil BLG Wonen een kennisuitwisseling over de mogelijkheden binnen de acceptatienormen stimuleren. Financieringsmogelijkheden voor aanvragen zijn echter situatie afhankelijk en vragen om maatwerk. BLG Wonen bekijkt elke hypotheekaanvraag individueel. Zodoende kunnen er aan de bespreking van de bovenstaande hypotheekaanvraag geen rechten ontleend worden.