Financieringsopties box 3

“Diverse hypotheekaanvragen kenmerkt BLG Wonen als een box 3 financiering. Een hypothecaire geldlening die gefinancierd wordt vanuit box 3 is mogelijk, alleen is de maximale hypotheekverstrekking lager dan een financiering in box 1. De rekenvoorbeelden laten twee uiteenlopende situaties zien die gefinancierd worden in box 3. In het eerste voorbeeld heeft de klant een belastingplicht in het buitenland en in het tweede voorbeeld wil de klant alleen bouwgrond kopen waarbij het langer dan 6 maanden duurt voordat er gestart wordt met de bouw.”

Berekenen maximale hypotheek met buitenlandse belastingverplichting


Acceptatienormen

Acceptatienorm 2.3.6 belastingplichtig in het buitenland.

Uitgangspunten
“Als de klant belastingplichtig is in het buitenland kan hij jaarlijks een verzoek indienen bij de Belastingdienst om als ‘kwalificerend buitenlands belastingplichtig’ te worden beoordeeld. Als de Belastingdienst hiermee akkoord gaat, dan heeft de aanvrager recht op aftrekposten zoals hypotheekrenteaftrek. Dit verzoek moet jaarlijks worden ingediend waardoor wij er niet van mogen uitgaan dat het een blijvend recht is. Om deze reden wordt de hypotheekaanvraag als box 3 schuld beoordeeld.”

Vertrekpunten rekenvoorbeeld:

 • Buitenlandse belastingplichting
 • Jaarlijks inkomen € 45.000.
 • Gewenste hypotheek € 197.000.
 • Annuïtaire aflossing met een rente van 2,39%.

   De berekening
   Het inkomen in euro’s wordt verwerkt in de hiervoor gemaakte rekentooltoets.

   • Maximale hypotheekverstrekking in het geval van belastingplichtig in Nederland: € 197.406.
   • Maximale hypotheekverstrekking in het geval van buitenlands belastingplichtig € 202.220,92.

   Er is € 23.667,78 aan eigen middelen nodig om de financiering rond te kunnen krijgen.

   “Een klant die in het buitenland werkt, heeft de mogelijkheid om daar een krediet af te sluiten. Via BKR kunnen wij een toetsing opvragen in het buitenland en nemen dit mee in het berekenen van de maximale hypotheek.”

   Berekenen maximale hypotheek bij de aankoop van bouwgrond

   Acceptatienormen
   Acceptatienorm 3.2.5.1 aankoop van bouwgrond.

   Uitgangspunten
   Als de klant alleen bouwgrond aankoopt, dan toetsen we bij BLG Wonen deze hypotheekaanvraag in box 3. Dat doen wij omdat er geen zekerheid is dat de klant binnen 6 maanden start met de bouw van de woning en dit is een fiscale voorwaarde om renteaftrek in box 1 te krijgen.”

   Vertrekpunten rekenvoorbeeld:

   • Inkomens: € 35.000 en € 25.000.
   • Kosten aan te kopen bouwgrond: € 125.000.
   • Annuïtaire aflossing en met een rente van 2.25%.

     De berekening
     Het gewenste hypotheekbedrag wordt in een losse rekentooltoets verwerkt.

     • Maximale hypotheekverstrekking in geval van box 3 toetsing: € 264.785,06.
     • Wordt er binnen 6 maanden met de bouw van de nieuwe woning gestart, dan kan het gewenste hypotheekbedrag in box 1 worden getoetst.
     • Maximale hypotheekverstrekking in geval van box 1 toetsing: € 281.232,43

     “Als de klant alleen bouwgrond koopt, is het belangrijk om te achterhalen hoe concreet de plannen zijn om te kunnen starten met de bouw. Vaak moet er nog een aannemer gezocht worden en een architect aanhaken om vervolgens een vergunning in te kunnen dienen bij de gemeente. Dit is een traject dat al snel langer dan 6 maanden in beslag neemt. Door hier goed over na te denken met de klant laat je zien dat je denkt vanuit zijn belang.”

     Conclusie

     ”Om er voor te zorgen dat de klant vanaf het begin weet waar hij aan toe is en hem snel van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk om in beide gevallen de situatie goed te inventariseren. Hierdoor voorkom je niet alleen teleurstellingen bij de klant als blijkt dat ze een lagere maximale hypotheek kunnen aangaan dan ze verwachten. Ook profiteer je als adviseur van tijdswinst, omdat het traject sneller doorlopen wordt, wat prettig is voor de klant omdat hij eerder weet waar hij aan toe is.”


     Met dit artikel wil BLG Wonen een kennisuitwisseling over de mogelijkheden binnen de acceptatienormen stimuleren. Financieringsmogelijkheden voor aanvragen zijn echter situatie afhankelijk en vragen om maatwerk. BLG Wonen bekijkt elke hypotheekaanvraag individueel. Zodoende kunnen er aan de bespreking van de bovenstaande rekenvoorbeelden geen rechten ontleend worden.