BLG WONEN

Huishoudens tot 2x modaal hebben nauwelijks kansen op koopwoningmarkt

Toegankelijkheid van koopwoningen in heel Nederland problematisch

De koopwoningmarkt is in alle Nederlandse gemeenten problematisch. Zelfs in gemeenten met de hoogste score qua woontoegankelijkheid vindt minder dan de helft van alle woningzoekenden binnen een jaar een woning. Woningzoekenden met een inkomen tot twee keer modaal hebben echter nauwelijks kansen op koopwoningmarkt. Dat blijkt uit regionale analyses van onze Woontoegankelijkheidsmonitor. De monitor brengt de woontoegankelijkheid in Nederland in beeld en laat zien hoeveel procent van de woningzoekenden binnen één jaar een koophuis vindt.

De woontoegankelijkheid ligt in heel Nederland bijzonder laag. Vanwege het geringe aanbod van koophuizen ligt dat in lijn der verwachting. Toch is er ook een aantal verrassende inzichten, namelijk:

  • Huishoudens tot twee keer modaal hebben nauwelijks kansen op koopwoningmarkt;
  • Verschillen in woontoegankelijkheid binnen provincies is groot (van 14 tot 47%);
  • Zelfs in gemeenten met hoogst scorende woontoegankelijkheid vindt minder dan de helft binnen 1 jaar een koopwoning;
  • Vier Limburgse gemeenten staan bovenaan top 10 hoogste woontoegankelijkheid, Amsterdam en Leiden scoren het laagst.

In de top 10 van gemeenten met de hoogste woontoegankelijkheid zijn alleen gemeentes van buiten de randstad te vinden, waarbij vier Limburgse gemeenten bovenaan staan. Daarentegen staan in de top 10 van laagst scorende gemeentes niet alleen gemeenten uit de Randstad. Zo blijft ook in Groningen, Eindhoven, Heerlen en Maastricht het aanbod ver achter bij de vraag.

Slechts 18% woningzoekenden tot twee keer modaal vindt binnen één jaar een koopwoning

Wanneer tevens wordt gekeken naar inkomensgroepen, blijkt duidelijk dat de woningmarkt met name toegankelijk is voor de hogere inkomens vanaf € 76.000,- (twee keer modaal). Dit zet de mate van woontoegankelijkheid, ook in de best scorende gemeenten in een ander perspectief. Slechts 18% van de woningzoekenden met een gezamenlijk inkomen lager dan € 76.000,- vindt in Nederland binnen één jaar een koopwoning.

Frank Soede, directeur BLG Wonen, over de woningnood: “De lage scores voor gemeenten in heel Nederland tonen aan dat woontoegankelijkheid inmiddels een landelijk vraagstuk is. Zelfs in gemeenten waar de toegang tot de koopwoningmarkt het hoogst is, vindt nog steeds minder dan de helft van de woningzoekenden binnen één jaar een koopwoning. In gemeenten waar de woontoegankelijkheid het laagst is, is dit zelfs minder dan één op de vijf zoekenden. En voor de middeninkomens is het bijna onmogelijk om een passende en betaalbare koopwoning te vinden. Op lokaal niveau zijn gemeenten verantwoordelijk voor belangrijke keuzes over de woningmarkt. Waar, hoeveel en wat voor woningen er gebouwd worden ligt grotendeels in handen van het lokale bestuur. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kan dus geen enkele partij die meedingt naar raadszetels om deze problematiek heen. De woningnood is het thema van deze gemeenteraadsverkiezingen.


Download hier de factsheet voor meer informatie.

Over de Woontoegankelijkheidsmonitor

Samen met PWC en Companen ontwikkelden wij de woontoegankelijkheidsmonitor om meer inzicht te geven in de toegankelijkheid van de Nederlandse woningmarkt. De monitor is samengesteld op basis van data van onder andere het CBS en het Kadaster.

Lees hier meer informatie over de woontoegankelijkheidsmonitor.