BLG WONEN

Pilot huurverklaring duurhuurders beëindigd

Om ons in te zetten voor de duurhuurder is BLG Wonen in het najaar van 2019 de pilot ‘huurverklaring’ gestart. De pilot is inmiddels beëindigd. Aanmelden is niet meer mogelijk. De huurverklaring is een formulier waarmee de duurhuurder zijn financiën inzichtelijk kon maken en laten zien wat zijn woonlasten waren de afgelopen drie jaar en dat hij deze kon betalen. Om zo de kans op een hypotheek én een eigen woning te vergroten.

Het afgelopen jaar meldden veel duurhuurders zich aan voor de pilot en gingen zij in gesprek met een onafhankelijke adviseur. Een groep duurhuurders zit nu nog in de pilot en zijn nog in gesprek met een adviseur. De pilot heeft ons veel geleerd en inzicht gegeven in de mogelijkheden van duurhuurders op de woningmarkt en hun kansen op een hypotheek voor een eigen huis.

Evaluatie en vervolgstappen

Een eerste resultaat laat zien dat het voor een deel van de duurhuurders wel mogelijk is om een hypotheek te krijgen. Voor hen is een oriënterend gesprek met een adviseur een goede eerste stap om helder te krijgen wat er mogelijk is. Deze en andere inzichten gaan wij nu verder evalueren. Tijdens het WoonDebat op maandag 9 november geven wij een terugkoppeling op de pilot en alle resultaten en wat we daarmee gaan doen.

WoonDebat

Ook na deze pilot blijven we ons inzetten voor de duurhuurders. We gaan onder andere in gesprek met wethouders van grote gemeentes in Nederland, we stippen het onderwerp aan bij politici én is de duurhuurproblematiek onderwerp van gesprek tijdens het online WoonDebat op maandag 9 november.

Kijk hier het WoonDebat terug!