BLG WONEN

Pilot huurverklaring voor duurhuurders van start

Aanmeldingen van Hoensbroek (LB) tot Julianadorp (NH)

BLG Wonen, onderdeel van de Volksbank, is gestart met de pilot waarbij zij onder duurhuurders de huurverklaring test. Nu komen veel huurders op basis van alleen de inkomenstoets voor een lagere hypotheek in aanmerking. Daardoor kunnen zij niet overstappen naar een koopwoning. Dit terwijl de maandelijkse woonlasten voor huiseigenaren vaak lager kunnen zijn dan de huurlasten. Dit probleem speelt niet alleen in de Randstad. BLG Wonen kreeg ruim 1.300 aanmeldingen vanuit het hele land. Met de huurverklaring kan een duurhuurder aantonen dat hij - mede op basis van gedragen huurlasten uit het verleden -  de woonlasten voor een koopwoning nu en op termijn ook zou kunnen betalen.

Landelijke interesse van duurhuurders voor pilot huurverklaring van BLG Wonen

Duurhuurders die zich aanmeldden, willen de overstap naar een koopwoning maken omdat zij er dan op vooruit denken te gaan qua woonlasten (69%) en vermogen denken op te kunnen bouwen (32%)*. Geen gekke gedachte, want ook uit het onderzoek dat het Nibud op 13 september publiceerde blijkt dat huiseigenaren het gemiddeld financieel makkelijker hebben en beter lukt om te sparen. “Bij de overstap naar een koopwoning met de huurverklaring zullen de woonlasten gelijk blijven of lager worden. Niettemin blijft een financiële buffer, bijvoorbeeld voor onderhoud, ook na de overstap belangrijk. We kijken met iedere individuele duurhuurder daarom altijd naar het hele financiële plaatje”, aldus BLG-directeur Frank Soede.

Betaalgedrag kan rol spelen bij hypotheekbeoordeling

De inkomenstoets kan bij duurhuurders het kopen van een geschikte woning belemmeren, terwijl zij daar financieel wel toe in staat lijken. Soede: “Wanneer we het betaalgedrag van de huurlasten als aanvulling bij de beoordeling van een hypotheek meenemen, en niet alleen kijken naar de inkomenstoets, dan kunnen duurhuurders mogelijk vaker in aanmerking komen voor een hypotheek.”

Veel belangstelling

Er hebben zich ruim 1.300 duurhuurders voor de pilot aangemeld. Hiervan zijn 160 duurhuurders zover dat zij een gratis oriëntatiegesprek willen met een voor de pilot geselecteerde onafhankelijke adviseur. In dit gesprek worden de duurhuurders geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden en voorwaarden van de huurverklaring. Inmiddels is het niet meer mogelijk voor duurhuurders om zich aan te melden, omdat de pilot met plek voor 40 duurhuurders met de huidige aanmeldingen naar verwachting vol is. De bank verwacht eind dit jaar de eerste hypotheken te kunnen aanbieden waarbij naast het inkomen en de waarde van de woning óók is gekeken naar de huurverklaring.

*De cijfers in dit nieuwsbericht komen voort uit een enquête onder duurhuurders die zich hebben aangemeld voor een gesprek met een voor de pilot geselecteerde onafhankelijke financieel adviseur.