BLG WONEN

BLG Wonen start samenwerking met Platform31

Per januari 2019 is BLG Wonen een partnerschap aangegaan met kennis- en netwerkorganisatie Platform31. Het platform richt zich op actuele vraagstukken op de woningmarkt door beleid en wetenschap aan de praktijk te verbinden.

Samenwerking BLG Wonen met Platform31


Bredere kennis binnen de Volksbank
Binnen de Volksbank is al veel kennis op het gebied van financiën en hypotheken. Maar het zijn ontwikkelingen op demografisch, sociologisch of geografisch gebied die woonbehoeften van onze klanten doen veranderen. Door het partnerschap met Platform31 kan BLG Wonen, maar ook andere merken de bestaande kennis uitbreiden en beter inspelen op woonbehoeften in de markt.

Woningmarkt toegankelijker maken
Frank Soede, Directeur BLG Wonen, is blij met deze ontwikkeling: “Dit is een eerste stap naar een breder netwerk en kennisveld binnen de Volksbank. Zo kunnen we ons nog meer focussen op het toegankelijker maken van de woningmarkt en onze visie ‘Wonen voor iedereen’ versterken.”

Expertisecentrum uitbouwen
Platform31 organiseert door het jaar heen verschillende kennissessies met partners op de woningmarkt om kennis uit de wisselen. Met deze kennis en contacten zal het expertisecentrum van BLG Wonen verder vorm krijgen.