BLG WONEN

39% duurhuurders kan toch een hypotheek krijgen

BLG Wonen vindt het belangrijk om wonen voor iedereen toegankelijk te maken. Ook voor huurders die graag willen kopen. Zij hebben vaak al jarenlang hoge huurlasten, maar kunnen niet een huis kopen tegen lagere hypotheeklasten. Daarom startte BLG Wonen in september 2019 met een pilot met een huurverklaring. Hierbij werden ook de in het verleden gedragen huurlasten meegewogen in het hypotheekproces. De pilot is inmiddels afgerond. Uit de evaluatie blijkt nu dat bijna 40% van de deelnemende duurhuurders wel degelijk een financiering kan krijgen. BLG Wonen gaat op basis daarvan nu verder met betere voorlichting voor duurhuurders. Daarnaast maakt BLG Wonen zich hard voor meer kennisuitwisseling in de financiële sector over de manier waarop hypotheekaanvragen voor duurhuurders die niet aan de inkomenstoets voldoen, beter kunnen worden ingediend.

Lessen uit de pilot

De pilot met de huurverklaring gaf onder andere de volgende belangrijke nieuwe inzichten:

  • 39% van de duurhuurders die deelnamen aan de pilot, kan toch een financiering krijgen. 25% van hen kan zelfs binnen de standaard hypotheekregels terecht. En voor de overige 14% is er een maatwerkproces. Voor duurhuurders is het dus van belang om verder te kijken dan de standaard online berekeningstools en om in gesprek te gaan met adviseurs.
  • Duurhuurders zijn te verschillend qua huishouden, leeftijd, arbeidscontract, inkomen en betaalgedrag, waardoor één standaardaanpak voor iedereen niet werkt. Met de huurverklaring toetste BLG Wonen zo’n aanpak voor duurhuurders die buiten de standaard regels vallen. In de praktijk blijkt dat niet de oplossing. BLG Wonen gaat daarom proactief inzetten op meer kennis over de manier waarop hypotheekaanvragen voor individuele duurhuurders die niet aan de inkomenstoets voldoen, beter kunnen worden ingediend.
  • Door de lange wachttijd en hoge prijzen willen duurhuurders graag in één keer het perfecte huis kopen. Er is minder bereidheid tot het doorlopen van een ‘wooncarrière’ van klein koophuis naar steeds groter. Ook is men weinig bereid buiten de eigen regio te kijken. Deze ontwikkeling zie je landelijk terug: Nederlanders geven aan niet in een ander deel van de Nederland te willen wonen in ruil voor meer hypotheekkansen (54%) of lagere maandlasten (50%). Zelfs als zij door corona nu meer zouden thuiswerken (67%)2.
  • Anders dan de koopmarkt en de sociale huurmarkt, wordt de vrije huursector niet gesubsidieerd. Dat werkt ongelijkheid in de hand. Het verschil in vermogensopbouw tussen iemand die duur huurt en iemand die koopt, is in tien jaar gemiddeld € 50.000 tot € 70.000. Deze financiële tweedeling maakt dat een landelijke aanpak van de duurhuurproblematiek hard nodig is.

Klik hier voor meer informatie over de resultaten van de pilot.

Meer weten? Doe mee aan het WoonDebat!

Op 9 november organiseert BLG Wonen een (online) debat waar zij de resultaten van de pilot deelt. Onder meer met Julius Terpstra die als Tweede Kamerlid en lid van de Kamercommissie Wonen eerder dit jaar een motie rond duurhuur indiende.

Geloof je ook in een toegankelijke woningmarkt voor iedereen en wil je geïnspireerd worden door oplossingen en jouw eigen mening en ideeën delen? Je bent van harte welkom bij het online WoonDebat op 9 november 13.00 tot 14.00 uur.

Kijk hier het WoonDebat terug!