Hypotheekveranderingen 2018

In 2018 gaat er een aantal hypotheekregels veranderen. Wat houden de veranderingen in en wat betekenen deze voor jou?

Maximale hypotheek
De maximale lening die je in 2018 mag afsluiten voor een woning daalt van 101% naar 100% van de waarde van de woning. Dat betekent dat je jouw woning volledig kan financieren, maar de bijkomende kosten zoals de overdrachtsbelasting en adviseurskosten met eigen geld moet betalen.

Maximale hypotheekberekening
Bij het kopen van een huis wordt jouw maximale hypotheek bepaald aan de hand van een woonquote. Een woonquote is het gedeelte van het totale inkomen van jou en je partner dat je mag besteden aan de woning. De hoogte van de woonquote wordt berekend op basis van 100% van het hoogste inkomen en 70% van het laagste inkomen. Vervolgens wordt de maximale hypotheek berekend door het totale inkomen van jou en je partner te vermenigvuldigen met jullie woonquote. In 2018 gaat een groter percentage van het laagste inkomen meetellen. De woonquote wordt wel verlaagd. Afhankelijk van je situatie, kun je dus juist meer of minder lenen.

Nationale Hypotheek Garantie
De grens waarbinnen je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie kan krijgen, gaat omhoog van 245.000 naar 265.000 euro. De kans is daardoor groter dat je een NHG-hypotheek kan krijgen en ook profiteert van een rentekorting.

Restschuldregeling
Per 1 januari 2018 vervalt de aftrekbaarheid van de restschuldregeling. Een restschuld ontstaat als de schuld op de woning hoger is dan de verkoopprijs. Met de restschuldregeling kan de schuld in een nieuwe hypotheek meegefinancierd worden, waardoor verhuizen toch mogelijk wordt. De aftrekbaarheid blijft bestaan voor restschulden die zijn ontstaan uit een verkoop tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. De rente van restschulden van na die datum, zijn straks niet meer aftrekbaar.

Hypotheekrenteaftrek
Het nieuwe kabinet gaat de hypotheekrenteaftrek versneld afbouwen voor de hoogste belastingschijf. Over jouw hypotheek betaal je rente. Deze rente mag je meestal voor een deel aftrekken van je belastbaar inkomen. In het nieuwe regeerakkoord is besloten om de hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen vanaf 2020 met jaarlijkse stappen van 3%. Dat kan voor jou betekenen dat je de komende jaren minder belastingvoordeel hebt.

Eigenwoningforfait
In 2020 gaat het kabinet het eigenwoningforfait verlagen. Het eigenwoningforfait is het bedrag dat je bij jouw inkomen moet tellen voor je eigen woning. Het is een percentage van de WOZ-waarde van jouw woning. Door de verlaging betaal je straks minder belasting. De regeling wordt bij ‘geen of beperkte eigen woningschuld' (Wet Hillen) de komende dertig jaar stapsgewijs afgebouwd. Huiseigenaren die hun hypotheek grotendeels of helemaal hebben afgelost, gaan de komende jaren daardoor steeds een beetje meer belasting betalen.

Veranderingen doorspreken met een adviseur? Gebruik de adviseurzoeker!